Zarządzanie zgodnością

Skuteczne wsparcie dla organizacji osiągających zgodność, konsultantów, audytorów
oraz jednostek certyfikujących

raport

 • piramida_szablon

 • System stanowi bazę wiedzy o celach i wymaganiach standardu oraz sposobie ich spełnienia przez daną organizację, a także o sposobie ich oceny.

  NOR-STA umożliwia przedstawienie w przejrzysty sposób dokumentacji zgodności oraz wyjaśnienia sposobu, w jaki dana organizacja spełnia wymagania standardu.

Korzyści

 • Lepsze zrozumienie standardu

  Szablony zgodności NOR-STA zawierają przejrzysty opis celów i wymagań standardu wraz z opisami niezbędnej dokumentacji zgodności.

 • Lepsze przygotowanie do oceny

  NOR-STA wspiera planowanie i nadzór nad pracami utworzenia wymaganej dokumentacji zgodności.

 • Uporządkowanie dokumentacji zgodności

  NOR-STA wspiera prowadzenie ewidencji dokumentacji, ułatwia zachowanie porządku danych oraz umożliwia ich szybką weryfikację.

 • Ułatwienie współpracy pomiędzy organizacjami

  NOR-STA ułatwia współpracę organizacji osiągającej zgodność, organizacji doradczych i certyfikujących.

 • Wysoka efektywność audytów

  Sesje oceny i wizyty audytorów mogą być bardziej efektywne dzięki możliwości przygotowania i przeglądu dokumentacji w NOR-STA.

 • Zgodność dla wielu standardów w jednym miejscu

  NOR-STA umożliwia zarządzanie wieloma zbiorami dokumentacji zgodności dla różnych standardów.

NOR-STA wspiera pełen proces zarządzania zgodnością

 • Proces zarządzania zgodnością

 • 1.

  Opracowanie szablonu zgodności

  Przygotowanie szablonu zgodności opisującego cele standardu, cele podrzędne oraz powiązane wymagania, jak również zasady i kryteria oceny.

 • 2.

  Planowanie osiągania zgodności

  Określenie działań i wymaganych dowodów na podstawie analizy potrzeb i specyfiki organizacji.

 • 3.

  Osiąganie
  zgodności

  Właściwy etap prac osiągania zgodności z wymaganiami standardu, którego wynikiem jest zbiór dokumentacji zgodności.

 • 4.

  Ocena
  zgodności

  Analiza kompletności dokumentacji zgodności, ocena spełnienia wymagań standardu oraz uzyskanie potwierdzenia zgodności.

 • 5.

  Utrzymanie zgodności

  Stałe działania zarządzanie zmianami, aktualizacje dowodów oraz ponownych ocen wewnętrznych i zewnętrznych.

Raportowanie

Uniwersalne raporty w arkuszu kalkulacyjnym z możliwością własnych wykresów
oraz standardowe zestawienia.

pajaczek

Metody oceny

W swoich projektach w NOR-STA możesz stosować dowolną z ośmiu dostępnych metod oceny argumentacji. Do oceny każdego elementu w NOR-STA możesz dodać komentarz. Możesz generować raporty Excelowe, XML i HTML zawierające oceny wra z komentarzami. Użytkownicy NOR-STA najczęściej stosują następujące metody oceny:

 • method 1 Dempster-Shafer

 • Dempster-Shafer

  • Metoda oparta o formalną teorię dowodów Dempstera-Shafera
  • Możliwe jest jawne reprezentowanie w ocenie poziomu niepewności
  • Łączna ocena jest automatycznie wyliczana z ocen cząstkowych
 • method 1 Dempster-Shafer

 • Skala ratingowa (punktowa)

  • Oceny określane są z użyciem skali liczbowej
  • Zakres oceny określany indywidualnie dla każdego elementu argumentacji
  • Automatyczne wyliczanie łącznej punktacji
 • method 1 Dempster-Shafer

 • Skala trzystopniowa

  • Dostępne są trzy oceny: nie spełniono, spełniono częściowo lub spełniono
  • Skala stosuje system kolorów zielony – czerwony jak światła uliczne
  • Ocena ręczna na wszystkich poziomach argumentacji
 • method 1 Dempster-Shafer

 • ISO/IEC 33000 (SPICE, ISO/IEC 15504)

  • Skala numeryczna od 0 do 100
  • Przypisanie ocen do czterech poziomów zgodności (N-P-L-F)
  • Automatyczne wyliczanie oceny łącznej

Zakres zastosowania

NOR-STA jest uniwersalnym narzędziem zapewnienia i oceny zgodności standardów.
Nasi klienci stosują NOR-STA między innymi dla standardów:

 • akredytacja

  Zestaw standardów akredytacyjnych szpitali, CMJ, 2009

   

 • iSO

  ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • haccp_bez_tla

  HACCP Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

 • logo_caf_beztla

  Wspólna Metoda Oceny CAF 2006 i CAF 2013

 • iSO

  ISO 9001 System zarządzania jakością

 • iSO

  EN/IEC 61511: Bezpieczeństwo funkcjonalne – Przyrządowe systemy bezpieczeństwa dla sektora procesów przemysłowych

 • iSO

  PN-N 18001 / OHSAS 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy

 • iSO

  ISO/IEC 15408 Wspólne kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych

 • iSO

  ISO 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego

 • iSO

  PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi

 • haccp_bez_tla

  Krajowe Ramy Interoperacyjności

 • iec-62443

  IEC 62443 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej

Dostępne darmowe szablony zgodności

W ramach współpracy z Politechniką Gdańską oraz innymi partnerami Argevide udostępnia darmowe szablony zgodności dla użytkowników NOR-STA dla następujących standardów:

 • ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Zestaw standardów akredytacyjnych szpitali (CMJ)
 • Wspólna Metoda Oceny CAF 2013
 • HACCP Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

W wypadku zainteresowania skorzystania z danego darmowego szablonu prosimy o podanie informacji podczas składania zamówienia na usługi NOR-STA.

Darmowy szablon może też zostać udostępniony w dowolnym momencie gdy użytkownik NOR-STA zgłosi chęć skorzystania z niego.

 • Wypróbuj za darmo
  przez 30 dni 

  WYPRÓBUJ
 • Zamów usługi
  NOR-STA online

  ZAMÓW
 • Dowiedz się więcej

  KONTAKT