Integracja argumentacji bezpieczeństwa z modelami systemów

 

Argumentacje wiarygodności, a w szczególności bezpieczeństwa, systemów odnoszą się często do elementów tych systemów, co powinno być zawsze realizowane w sposób jednoznaczny. Rozwiązaniem zapewniającym kompletność i poprawność relacji argumentacji do system jest formalne jej powiązanie z modelami systemu.

12 września odbyła się na warsztatach ASSURE (5th International Workshop on Assurance Cases for Software-intensive Systems) konferencji SAFECOMP 2017 prezentacja artykułu “Uniform Model Interface for Assurance Case Integration with System Models” będącego wynikiem prac badawczych realizowanych przez Politechnikę Gdańską oraz FDA z wykorzystaniem narzędzia Argevide NOR-STA. Artykuł przedstawia koncepcję procesu integracji elementów argumentacji bezpieczeństwa z modelami systemu, które mogą obejmować na przykład wymagania, modele projektowe czy modele ryzyka. W artykule przedstawiono przykład zastosowania podejścia do integracji argumentacji bezpieczeństwa z modelem definiującym zagrożenia (hazardy), ich przyczyny i zabezpieczenia. Artykuł jest dostępny online na stronie wydawcy Springer.

Opisana w artykule integracja argumentacji z modelami systemu, jest obok wzorców i modularnych argumentacji, jednym z wiodących obszarów prac rozwojowych NOR-STA, których celem jest udostępnienie tych funkcji użytkownikom w roku 2018.