Oferta

Oferujemy platformę NOR-STA

dla zarządzania wiarygodnością i zgodnością systemów

NOR-STA SaaS services
NOR-STA server licenses
Training courses
Consulting services
Customization and integration services

Usługi
NOR-STA online

Licencje serwerowe NOR-STA

Szkolenia

Usługi doradcze

Usługi kastomizacji
i integracji

Usługi i licencje NOR-STA

NOR-STA SaaS

NOR-STA Server

Licencja NOR-STA

Usługa w chmurze

Usługa na serwerze dedykowanym

Samodzielne hostowanie, usługi

Zarządzanie zgodnością
Argumentacje
assurance case
Liczba projektów

bez limitu

bez limitu

bez limitu

Zarządzanie dowodami
Ocenianie i raportowanie

Szablony i moduły

Administracja
limit
Integracja z SharePoint, Jira, Confluence
Single Sign-On
(ADFS, Azure)
Integracja (API)
Separacja danych
SLA (gwarancje poziomu usług)

dostępne

dostępne

Szkolenia NOR-STA

Program szkoleń online obejmuje sześć kursów NOR-STA:

 • „Wprowadzenie do assurance case”
 • „Ocena argumentacji”
 • „Zarządzanie projektami i użytkownikamis”
 • „Raportowanie”
 • „Szablony argumentacji”
 • „Modularne argumentacje”

Zapewniamy też szkolenia dedykowane dostosowane do potrzeb klienta.

Szkolenia NOR-STA

Usługi wsparcia

support

Zapewniamy naszym klientom usługi wsparcia zgodnie z ich potrzebami:

 • Wsparcie przygotowania i prowadzenia wdrożenia NOR-STA
 • Opieka powdrożeniowa i wsparcie techniczne
 • Przygotowanie szablonów zgodności dla standardów i procesów
 • Projektowanie dedykowanych raportów
  w NOR-STA
 • Integracja z systemami informatycznymi klienta

Darmowy demonstrator projektu
dla wybranego standardu

Samoocena
zgodności z ISO 27001

Wypróbuj usługi NOR-STA
za darmo przez 30 dni