Oferta

Oferujemy platformę PREMIS

dla zarządzania wiarygodnością i zgodnością systemów

NOR-STA SaaS services
NOR-STA server licenses
Training courses
Consulting services
Customization and integration services

Usługi
PREMIS online

Licencje serwerowe
PREMIS

Szkolenia

Usługi doradcze

Usługi kastomizacji
i integracji

Usługi PREMIS SaaS

Darmowy PREMIS

PREMIS SaaS

PREMIS SaaS Server

Cena

0 PLN

1500 PLN
użytkownik/rok

od 4000 PLN
użytkownik/rok

Liczba projektów

1

bez limitów

bez limitów

Rozwój argumentacji
Ocena argumentacji
Stosowanie dowodów

ograniczone

Raportowanie

ograniczone

Szablony

Moduły

Administrowanie

ograniczone

Integracja z SharePoint, Jira, Confluence

Single Sign-On
(Azure, External Token)

Integracja (API)

SLA

Licencja na serwer PREMIS

Dostępna jest też licencja umożliwiająca instalację PREMIS we własnym środowisku Kubernetes lub w chmurze, na przyład AWS lub Azure.

NOR-STA SaaS

NOR-STA Server

Licencja NOR-STA

Usługa w chmurze

Usługa na serwerze dedykowanym

Samodzielne hostowanie, usługi

Zarządzanie zgodnością
Argumentacje
assurance case
Liczba projektów

bez limitu

bez limitu

bez limitu

Zarządzanie dowodami
Ocenianie i raportowanie

Szablony i moduły

Administracja
limit
Integracja z SharePoint, Jira, Confluence
Single Sign-On
(ADFS, Azure)
Integracja (API)
Separacja danych
SLA (gwarancje poziomu usług)

dostępne

dostępne

Usługi i licencje
NOR-STA

NOR-STA SaaS

Usługa w chmurze

Zarządzanie zgodnością, argumentacje assurance case, liczba projektów bez limitu, zarządzanie dowodami, ocenianie i raportowanie, szablony i moduły, administracja (limit) 

Cena od 1500 zł

NOR-STA Server

Usługa na serwerze dedykowanym

Zarządzanie zgodnością, argumentacje assurance case, liczba projektów bez limitu, zarządzanie dowodami, ocenianie i raportowanie, szablony i moduły, administracja, integracja z SharePoint, Jira, Confluence, Single Sign-On (ADFS, Azure), integracja (API), separacja danych, dostępne SLA (gwarancje poziomu usług)

Licencja NOR-STA

Samodzielne hostowanie, usługi

Zarządzanie zgodnością, argumentacje assurance case, liczba projektów bez limitu, zarządzanie dowodami, ocenianie i raportowanie, szablony i moduły, administracja, integracja z SharePoint, Jira, Confluence, Single Sign-On (ADFS, Azure), integracja (API), separacja danych, dostępne SLA (gwarancje poziomu usług)

Szkolenia PREMIS

Program szkoleń online obejmuje sześć kursów PREMIS:

 • „Wprowadzenie do assurance case”
 • „Ocena argumentacji”
 • „Zarządzanie projektami i użytkownikamis”
 • „Raportowanie”
 • „Szablony argumentacji”
 • „Modularne argumentacje”

Zapewniamy też szkolenia dedykowane dostosowane do potrzeb klienta.

Szkolenia NOR-STA

Usługi wsparcia

support

Zapewniamy naszym klientom usługi wsparcia zgodnie z ich potrzebami:

 • Wsparcie przygotowania i prowadzenia wdrożenia PREMIS
 • Opieka powdrożeniowa i wsparcie techniczne
 • Przygotowanie szablonów zgodności dla standardów i procesów
 • Projektowanie dedykowanych raportów
  w PREMIS
 • Integracja z systemami informatycznymi klienta

Darmowe konto
na jeden projekt

Samoocena
zgodności z ISO 27001

Darmowy demonstrator projektu
dla wybranego standardu