• Featured entry

Warsztaty MASCA na konferencji SAFECOMP

Modularność jest skutecznym sposobem zarządzania złożonością assurance case, ale należy ją stosować w uporządkowany i systematyczny sposób, aby uzyskać rzeczywiste korzyści. Temat ten będzie omawiany przez praktyków podczas międzynarodowych warsztatów Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA), które odbędą się 19 września podczas konferencji SAFECOMP 2023.

assurance case contract

Podczas warsztatu prezentowane będą praktyczne doświadczenia w stosowaniu modularnych argumentacji. uczestnicy będą dyskutować:

  • Jakie problemy można rozwiązać za pomocą modularnych argumentacji?
  • Jakie informacje powinny być przekazywane pomiędzy modułami? (np. informacje kontekstowe, znaczniki czasu, kontekst użycia)
  • Jakie są kryteria przydatności i kompletności kontraktów stosowanych w interfejsach modułów?
  • Jakie są kryteria oceny, czy warunki kontraktu dla interfejsu zostały spełnione?

Dyskusja będzie oparta na doświadczeniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń medycznych oraz autonomicznych systemów transportu wodnego.

Więcej informacji o workshopie można znaleźć na stronie: https://sites.google.com/view/masca2023/program

Workshop jest organizowany w ramach konferencji  SAFECOMP 2023.