Assurance case – argumentacje wiarygodności

assurance case tool support

NOR-STA to aplikacja webowa dla zarządzania argumentacjami wiarygodności (assurance case)

 • Tworzenie argumentacji
 • Gromadzenie dowodów
 • Współpraca w zespołach
 • Generowanie diagramów GSN
 • Wykonywanie ocen
 • Raportowanie wyników

Buduj argumentacje, nie rysuj ich

NOR-STA stosuje hierarchiczną notację assurance case, która pozwala rozwijać argumentacje bez potrzeby ich rysowania. A gdy są potrzebne diagramy GSN, można je wygenerować. Notacja jest też zgodna z OMG SACM oraz ISO/IEC 15026.

Dzięki stosowanej notacji można łatwo zarządzać dużymi strukturami argumentacji.

TCL notation for assurance cases
assurance case modules

Zarządzanie modułami argumentacji

 • Tworzenie interfejsów dostarczanych i wymaganych
 • Przypisywanie elementów argumentacji do interfejsów
 • Wiązanie modułów poprzez interfejsy
 • Przekazywanie wyników ocen pomiędzy modułami argumentacji

Zarządzanie dowodami

 • Przypisywanie repozytoriów dowodów do modułów argumentacji
 • Stosowanie repozytoriów dowodów
  • Sharepoint
  • Jira, Confluence
  • wewnętrznego NOR-STA
  • własnych takich jak SVN lub GIT
  • innych z dostępem sieciowym
 • Udostępnianie dowodów do przeglądu podczas oceny argumentacji
 • Kontrola okresu ważności dowodów

assurance case evidence management
assurance case assessment

Ocena argumentacji

 • Zintegrowane funkcje oceny argumentacji
 • Dostępne metody oceny uwzględniające niepewność, punktowe i inne
 • Automatyczna agregacja ocen
 • Raportowanie wyników oceny
 • Kontrola ocen negatywnych i niewykonanych ocen

Raportowanie postępu i wyników

 • Wizualizacja stanu argumentacji w skali kolorów
 • Kastomizowane raporty do MS Excel, Word oraz PDF
 • Definiowanie szablonów raportów
 • Programowalne raporty HTML z użyciem skryptów XSL

assurance case reporting
assurance case permission management

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

 • Nadawanie uprawnień na poziomie modułów argumentacji i  folderów modułów
 • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC – Role-based access control)
 • Predefiniowane role managera, edytora, audytora, czytelnika
 • Definiowanie dowolnych ról przez administratorów
 • System ponad 40 uprawnień do różnych akcji w NOR-STA

Ponowne użycie i szablony

 • Tworzenie argumentów na podstawie szablonu
 • Synchronizacja argumentów z szablonem
 • Wiele poziomów szablonów
 • Zarządzanie wydaniami szablonów
assurance case templates
assurance case change tracking

Śledzenie zmian

 • Pełna historia zmian
 • Przeglądanie migawek stanu argumentacji na dany dzień
 • Odzyskanie stanu argumentacji na dowolny dzień

Integracja z innymi systemami

 • Integracja z Sharepoint
 • Integracja przez API (web serwisy)
 • Uwierzytelnienie użytkowników z ADFS / Azure AD
 • Export/import danych w formacie XML

NOR-STA integration

 • Zobacz darmowy demonstrator

  DEMO
 • Wypróbuj za darmo
  przez 30 dni

  WYPRÓBUJ
 • Zamów usługi
  NOR-STA online

  ZAMÓW