• Argevide NOR-STA wspiera działania osiągania zgodności ze standardami, jej utrzymania oraz zarządzania zgodnością zorientowanego na cele.

  Więcej
 • Efektywne tworzenie, ocena i zarządzanie argumentacją na rzecz bezpieczeństwa (safety case) oraz wiarygodności systemów (assurance case).

  Więcej

Zarządzanie i ocena zgodności online

zarządzanie zgodnością zorientowane na cele NOR-STA to webowa platforma zarządzania:
    – celami i wymaganiami zgodności,
    – dowodami zgodności i realizacji celów,
    – przeglądami i ocenami zgodności,
    – współpracą w rozproszonych organizacjach,
    – raportowaniem i nadzorem nad zmianami.

Łatwa samoocena w NOR-STA

Najprostszy sposób korzystania z NOR-STA to samoocena i wewnętrzny nadzór nad zgodnością. Możesz korzystać z gotowych szablonów zgodności dla wybranych standardów. Taki szablon w uporządkowany sposób prezentuje wymagania standardu i może też określać, jaka dokumentacja jest wymagana do przygotowania. Ułatwia to planowanie działań do osiągnięcia zgodności oraz efektywne przygotowanie.

Możesz na bieżąco oceniać pozom zgodności. Gdy podzielisz odpowiedzialności pomiędzy zespoły, możesz nadzorować ich postępy prac. Samoocena pozwala też lepiej przygotować się do audytów i certyfikacji.

Zobacz katalog dostępnych projektów samooceny.

Zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością systemów

system assurance

Zastosowanie zorientowanego na cele podejścia assurance case (argumentacji wiarygodności) pozwala zintegrować działania osiągania i utrzymania bezpieczeństwa, ciągłości działania, zarządzania ryzykiem i zgodnością.

Mechanizmy nadzoru nad dokumentacja i danymi źródłowymi oraz kanały komunikacji i raportowania pozwalają w ciągły sposób nadzorować poziom bezpieczeństwa i zgodności systemu.

Korzyści stosowania NOR-STA w zarządzaniu zgodnością i bezpieczeństwem systemów

Lepsze zrozumienie wymagań i standardów

Uporządkowane opisy wymagań zgodności oraz kryteria oceny pomagają użytkownikom szybciej poznać wymagania i łatwiej zacząć z nimi pracę.

Uporządkowanie dokumentacji zgodności

Organizacja dokumentacji zgodności może być zoptymalizowana pod kątem skutecznego osiągania zgodności, sprawności przeglądów i szybkiej weryfikacji.

Lepsze przygotowanie do oceny

Użycie systemu w trakcie całego procesu przygotowania do oceny zgodności pozwala optymalizować prace na cele zgodności i lepiej przygotować się do oceny, z tym dzięki możliwości samooceny i stałej kontroli poziomu zgodności.

Ułatwienie współpracy pomiędzy organizacjami

NOR-STA stanowi bazę wiedzy o zgodności i postępie prac. Ułatwia współpracę organizacji osiągającej zgodność, organizacji doradczych i certyfikujących.

Wysoka efektywność audytów

Sesje oceny i wizyty audytorów mogą być bardziej efektywne dzięki możliwości przygotowania i przeglądu dokumentacji zgodności online.

Zgodność dla wielu standardów w jednym miejscu

NOR-STA umożliwia zarządzanie wieloma zbiorami dokumentacji zgodności dla różnych standardów. Szablony i modularyzacja pomagają skalować podejście.Aktualności


 • Czym jest dobra argumentacja assurance case?

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 11 lutego. Głównym tematem spotkanie będzie jakość argumentacji – czym jest dobra argumentacja assurance case? Prezentacja i dyskusja będą dotyczyły: – struktury argumentacji, – kryteriów oceny jakości argumentacji, – dobrych praktyk dla złożonych argumentacji. Zapraszamy uczestników do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi […]

 • Spotkania grupy użytkowników NOR-STA

  W styczniu rozpoczynamy comiesięczne spotkania grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group). Podczas spotkań będziemy omawiać: – sposoby efektywnej pracy w NOR-STA, – metodykę TRUST-IT, – stosowanie argumentacji bezpieczeństwa (assurance case) – zarządzanie zgodnością. NOR-STA User Group jest otwarte dla wszystkich użytkowników NOR-STA. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń oraz przekazywanie informacji o nowych możliwościach systemu NOR-STA. […]

 • Żywe dane w assurance case

  Zapewnianie zgodności czy bezpieczeństwa projektów z użyciem argumentacji assurance case powinno uwzględniać możliwości zmian w systemie oraz, gdy to jest wymagane, dane operacyjne. Może być to realizowane poprzez zastosowanie żywych danych i odpowiednią aktualizację oceny bezpieczeństwa czy zgodności. Żywe dane to są dane generowane bezpośrednio przez dowolny system, nie dostarczane ręcznie. W przeciwieństwie do dokumentacji […]

Darmowy demonstrator projektu
dla wybranego standardu

Samoocena
zgodności z ISO 27001

Poznaj system NOR-STA
podczas prezentacji online