ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji

 • akredytacja_logo_pelne

 • ISO 27001 System zarządzania bezpieczeństwem informacji

  ISO 27001 to międzynarodowa norma określająca zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Określa ona wymagania dotyczące wdrożenia, działania, monitorowania, przeglądów i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 • piramida_szablon

 • Szablon ISO 27001

  Szablon oceny obejmuje wymagania standardu ISO 27001 pogrupowane w 14 obszarów. Dla każdego wymagania określony jest jego zakres oraz kryteria oceny.

  Szablon można wykorzystać do samodzielnego wykonania samooceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, jak również jako narzędzie wspierające dla doradców i audytorów.

 • Ocena

  Wynikiem oceny wykonanej w systemie NOR-STA jest raport pokazujący poziom spełnienia wymagań standardu z użyciem punktacji dla poszczególnych obszarów oraz wykresów.

  • Możliwość przygotowanie dowolnych zestawień i wykresów
  • Aktualizacja raportu na podstawie danych o ocenie w NOR-STA
 • ocena

 • prezentacja oceny

 • Baza wiedzy

  NOR-STA umożliwia gromadzenie w systemie opisów sposobu zapewniania zgodności i dokumentacji wdrożenia oraz udostępnienie tych informacji dla osób oceniających.

  • Możliwość przekazywania uwag i komentarzy dla wykonanych ocen
  • Historia ocen obejmująca informacje, kiedy została wykonana ocena i kto ją wykonał
 • Lepszy nadzór nad działalnością organizacji

  NOR-STA daje możliwość szybkiej weryfikacji zebranych informacji o różnych obszarach organizacji, co ułatwia dokonanie analizy funkcjonowania oraz podjęcie odpowiednich działań doskonalących. Na bieżąco możesz sprawdzać:

  • w której fazie samodoskonalenia znajduje się organizacja
  • w których działach zakładany postęp i poziom został osiągnięty
  • jakie obszary wymagają jeszcze poprawy
 • ocena

 • Wypróbuj za darmo
  przez 30 dni 

  WYPRÓBUJ
 • Zamów usługi
  NOR-STA online

  ZAMÓW
 • Dowiedz się więcej

  KONTAKT