Tekstowa a graficzna reprezentacja assurance case

Zwykle assurance case są prezentowane w formie diagramów, na przykład GSN lub CAE. Jest to jest forma prezentacji wygodna podczas zapoznawania się z daną argumentacją. Nie jest to jednak jedyny sposób prezentacji. Możliwa jest też prezentacja argumentacji w formie tekstowej oraz tabelarycznej. Formę tekstową stosujemy w NOR-STA od ponad 10 lat. Porównamy jej stosowanie do formy graficznej oraz pokażemy, że obie formy prezentacji mogą być stosowane w efektywny sposób.

Tekstowa forma prezentacji zakłada stosowanie formatowanego tekstu, w którym wcięcia wierszy określają umiejscowienie elementu w strukturze argumentacji. NOR-STA wspiera formę tekstową dla trzech notacji: GSN, CAE oraz TRUST-IT. Narzędzie automatyzuje stosowanie wcięć i zarządzanie strukturą argumentacji z ich pomocą.

Assurance case notations

          a) GSN                                              c) CAE                                        c) TRUST-IT

Notacja graficzna w NOR-STA jest dostępna tylko dla diagramów GSN. Diagram zgodny ze standardem GSN obejmujący podstawowe typy elementów argumentacji jest przedstawiony poniżej.

GSN assurance case notation

Prezentacja argumentacji innym użytkownikom: Graficzna forma prezentacji ułatwia poznanie zawartości argumentacji przez nowe osoby. Śledzenie relacji pokazanych przez strzałki jest proste. Duże argumentacje można dzielić na strony, co może być przydatne, szczególnie gdy diagramy mają być drukowane i dołączane do dokumentów. Wtedy pomocny w nawigacji jest też diagram mapy stron (w NOR-STA jest generowany automatycznie).

Edycja argumentacji: Tekstowa forma argumentacji sprawia, że można koncentrować się na zawartości argumentacji, zamiast na jej układzie graficznym. Struktura elementów jest zarządzana automatycznie przez aplikację, dzięki czemu dodanie lub usunięcie elementu nie wymaga przesuwania innych elementów.

W widoku graficznym nawet zmiana długości nazwy elementu może powodować potrzebę przebudowy układu diagramu. W reprezentacji tekstowej edycja jest łatwiejsza, bo użytkownik nie musi zajmować się układem diagramu

Zarządzanie dowodami, interfejsami i informacjami kontekstowymi: Informacje tego typu są łatwiejsze do zarządzania w formie tekstowej (jako listy elementów) lub w formie tabelarycznej. Pracujemy obecnie nad wypracowaniem jednolitej formy tekstowej pozwalającej zarządzać kontekstem modułu argumentacji, jego interfejsami oraz dowodami. Więcej na ten temat napiszemy w jednym z przyszłych wpisów.

Automatyzacja argumentacji: Stosujemy narzędzia generujące nowe moduły argumentacji i bardziej naturalnym rozwiązaniem jest tu stosowanie formy tekstowej. Informacje o układzie graficznym elementów mogą zostać dodane w późniejszych krokach, gdy będzie potrzebna wizualna prezentacja argumentacji dla użytkowników

Bazując na doświadczeniach użytkowników możemy powiedzieć, że tekstowa forma prezentacji argumentacji jest skuteczna podczas rozwoju argumentacji, szczególnie podczas pracy z dużymi modułami. Natomiast forma graficzna jest doskonała do prezentowania argumentacji dla innych osób, w tym oceniających i zatwierdzających assurance case. Wszyscy mamy tendencję do myślenia wizualnego, więc forma graficzna jest łatwiejsza dla początkujących. Obie formy, graficzna i tekstowa, są użyteczne i żadna z nich nie jest zbędna.

Argumentacja to główny, ale nie jedyny element assurance case. Pozostałe rodzaje informacji także są pokazywane na diagramach, ale inne formy prezentacji sprawdzają się lepiej przy zarządzaniu nimi. Zarządzanie dowodami jest zwykle realizowane w repozytoriach. Przykładowo, argumentacja w NOR-STA może być powiązana z folderem repozytorium SharePoint. Każdy z rodzajów informacji w assurance case, pokazanych na diagramie poniżej, wymaga trochę innego podejścia i innej formy prezentacji.

Assurance case information blocks

Będziemy pisać o pracy z poszczególnymi rodzajami informacji assurance case w naszych przyszłych wpisach.