2015

  • NOR-STA w pilotażowym programie MDDT FDA

    System Argevide NOR-STA został w dniu 21 września 2015 r. przyjęty do pilotowego programu MDDT (Medical Device Development Tools) prowadzonego przez FDA (Food and Drug Administration) w USA.

  • Wydanie Argevide NOR-STA 6.5.2

    17 sierpnia została wydana wersja 6.5.2 systemu NOR-STA zawierająca nowy uniwersalny raport w formacie MS Excel. Mechanizm raportowania umożliwia przygotowanie dowolnych zestawień i wykresów.