Wydanie Argevide NOR-STA 6.5.2

17 sierpnia została wydana wersja 6.5.2 systemu NOR-STA zawierająca nowy uniwersalny raport w formacie MS Excel. Mechanizm raportowania umożliwia przygotowanie dowolnych zestawień i wykresów, które są aktualizowane na podstawie danych o ocenie w NOR-STA. Użytkownik może przygotować wzorcowy plik Excela i stosować go jako szablon w wielu projektach oraz dla wielu ocen. Raport oprócz wyników oceny zawiera również komentarze od osób oceniających.