2018

  • Wydanie NOR-STA 7.1

    Wersja NOR-STA 7.1 wydana 19 kwietnia 2018 obejmuje następujące nowe funkcje i zmiany: Wykluczanie poddrzewa dla dowolnego postulatu Kopiowanie i wklejanie wielu elementów naraz Tworzenie wielu łączy naraz Polecenie Idź do celu łącza w menu kontekstowym łącza Wybór metody oceniania we właściwościach projektu, szczegółowe ustawienia oceniania tylko w widoku edycji projektu Kolor żółty dla elementów bez […]

  • Uproszczony widok dla audytorów – NOR-STA 7.0

    W nowej wersji NOR-STA prowadzenie ocen i dostarczanie dowodów zgodności jest łatwiejsze w nowym widoku “prostym”. W wersji 7.0 dostarczono nowe funkcje: Widok “prosty” argumentacji zgodności zapewniający uproszczony widok sekcji argumentacji szybką i łatwą ocenę proste dodawanie i dowodów i ich przeglądanie uproszczone raporty wsparcie dla urządzeń mobilnych wsparcie dla urządzeń mobilnych Nowa skala oceny: […]