2018

  • Ponowne użycie i szablony

    Argumentacje zgodności oraz bezpieczeństwa często zawierają powtarzające się struktury informacji i wymagań zgodności. Szablony umożliwiają ich wielokrotne stosowanie. Szablony argumentacji w NOR-STA pozwalają na: ‒ wielokrotne użycie fragmentów argumentacji poprzez utworzenie szablonu, ‒ aktualizowanie argumentacji do bieżącej wersji szablonu, ‒ kaskadowe użycie szablonów (szablon dla szablonu), ‒ dynamiczne podłączanie argumentacji do szablonów oraz odłączanie, ‒ […]

  • Wydanie NOR-STA 7.1

    Wersja NOR-STA 7.1 wydana 19 kwietnia 2018 obejmuje następujące nowe funkcje i zmiany: Wykluczanie poddrzewa dla dowolnego postulatu Kopiowanie i wklejanie wielu elementów naraz Tworzenie wielu łączy naraz Polecenie Idź do celu łącza w menu kontekstowym łącza Wybór metody oceniania we właściwościach projektu, szczegółowe ustawienia oceniania tylko w widoku edycji projektu Kolor żółty dla elementów bez […]

  • Uproszczony widok dla audytorów – NOR-STA 7.0

    W nowej wersji NOR-STA prowadzenie ocen i dostarczanie dowodów zgodności jest łatwiejsze w nowym widoku „prostym”. W wersji 7.0 dostarczono nowe funkcje: Widok „prosty” argumentacji zgodności zapewniający uproszczony widok sekcji argumentacji szybką i łatwą ocenę proste dodawanie i dowodów i ich przeglądanie uproszczone raporty wsparcie dla urządzeń mobilnych wsparcie dla urządzeń mobilnych Nowa skala oceny: […]