Ponowne użycie i szablony

Argumentacje zgodności oraz bezpieczeństwa często zawierają powtarzające się struktury informacji i wymagań zgodności. Szablony umożliwiają ich wielokrotne stosowanie.

Szablony argumentacji w NOR-STA pozwalają na:
‒ wielokrotne użycie fragmentów argumentacji poprzez utworzenie szablonu,
‒ aktualizowanie argumentacji do bieżącej wersji szablonu,
‒ kaskadowe użycie szablonów (szablon dla szablonu),
‒ dynamiczne podłączanie argumentacji do szablonów oraz odłączanie,
‒ rozszerzanie argumentacji generowanej z szablonu w celu dostarczenia dowodów zgodności dla postulatów z szablonu.

Szablony argumentacji są wygodnym narzędziem zarządzania zgodnością dla wielu podmiotów lub bezpieczeństwem dla wielu systemów. Kaskadowe szablony pozwalają na tworzenie odmian i wariantów szablonów. W znacznym stopniu ułatwia to pracę nad dużą liczbą argumentacji.

Szablony argumentacji są dostępne od wersji 7.2 systemu NOR-STA wydanej 3 sierpnia 2018. Wersja ta zawiera następujące nowe funkcje:
‒ szablony argumentacji,
‒ automatyczne etykietowanie elementów argumentacji,
‒ uwierzytelnienie użytkowników poprzez Azure Active Directory (Single Sign-On),
‒ prezentację ocen metodą trójwartościową z użyciem „świateł ulicznych”,
‒ poprawę edytora opisów w argumentacji z wklejaniem z Worda,
‒ inne drobne ulepszenia.