Modularne argumentacje

Argumentacja w NOR-STA może być dzielona na mniejsze części aby zarządzać złożonością, wyróżnić odpowiedzialności, rozdzielić zagadnienia lub umożliwić współdzielenie wybranych zagadnień. Wiele standardów ma wspólne obszary i ich wymagania nakładają się. Można podzielić argumentację na moduły obejmujące poszczególne zagadnienia tak, aby mogły być łatwo użyte podczas wykazywania zgodności z innymi standardami.

Można też używać modułów i interfejsów do budowy warstw argumentacji. Argumentacja zgodności może mieć warstwę dotyczącą celów zgodności, następnie procesów stosowanych w organizacji oraz ich implementacji w jednostkach organizacji. Argumentacje assurance case są często tworzone osobno dla systemów oraz komponentów.

Moduły argumentacji mogą być połączone poprzez interfejsy. Interfejs to jest wydzielona część modułu, w której można umieścić informacje o publikowanych elementach. Tylko opublikowane elementy będą widoczne na innych modułów. Wnętrze modułu jest strefą prywatną dostępną tylko dla uprawnionych użytkowników.

NOR-STA 7.3 wydana 29 kwietnia zawiera nowe funkcje:

  • definiowanie interfejsów i wiązanie modułów argumentacji,
  • publikowanie ocen poprzez interfejsy,
  • kontrola okresu ważności dowodów,
  • linki URL do każdego elementu argumentacji

oraz inne mniejsze udoskonalenia funkcjonalne, wydajności i bezpieczeństwa.