Prezentowanie stanu projektu na dashboardzie

NOR-STA wersja 7.4 usprawnia zarządzanie projektami.

Panel podsumowania projektu (dashboard) pokazuje główne parametry projektu, w tym jego kompletność projektu i wyniki oceny zgodności oraz powiązania do innych projektów i szablonów.

Przypisywanie elementów argumentacji do użytkowników umożliwia określanie odpowiedzialności i przekazywanie fragmentów argumentacji do obsługi pomiędzy osobami.

Rozszerzona funkcja wyszukiwania pozwała łatwo filtrować elementy przypisane do użytkowników, niekompletne czy nieocenione.

Nowa wersja NOR-STA pozwala na integrację z repozytoriami Sharepoint, przeglądanie repozytoriów oraz bezpośrednie odwołania do dokumentów umożliwiające ich przeglądanie i edycję.

Wyższy poziom bezpieczeństwa może być zapewniony przez stosowanie uwierzytelnienia dwuskładnikowego, gdzie oprócz podania hasła wymagane jest też podanie kodu jednorazowego z aplikacji na urządzeniu mobilnym (np. telefonie). Rozwiązanie to współpracuje z aplikacjami Microsoft Authenticator oraz Google Authenticator. Dodatkowo udoskonalono funkcję odzyskiwania hasła.

NOR-STA w wersji 7.4 obejmuje też inne mniejsze udoskonalenia funkcjonalne, bezpieczeństwa i wydajności.