Monitorowanie postępu zgodności

NOR-STA wersja 7.4.1 wydana 24 kwietnia usprawnia monitorowanie zgodności, w tym przeglądy postępów.

W systemie NOR-STA można przeglądać historię zmian ocen oraz stan zgodności na dowolny dzień. W nowej wersji zostało to rozszerzone o wykresy historii ocen zgodności.

Historia ocen

Kolejnym udogodnieniem są diagram zgodności dostępne w każdej sekcji argumentacji zgodności. Diagramy takie są też stosowane w raportach zgodności, które są w nowej wersji generowane do plików docx oraz pdf. Formatowanie raportów zgodności może być dostosowane do specyficznych potrzeb przez szablony. Mechanizmy szablonów raportów i szablonów argumentacji zgodności pozwalają na wielokrotne użycie wypracowanych wzorców.

wykres zgodności

Od wersji 7.4.1 wprowadzone jest rozróżnienie projektów zgodności od assurance case. Przedstawione powyżej nowe funkcje są dostępne dla projektów zgodności.

NOR-STA w wersji 7.4.1 obejmuje też inne mniejsze udoskonalenia funkcjonalne oraz bezpieczeństwa.