Propozycja schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa komponentów IACS opublikowana przez JRC

Europejski Joint Research Centre opublikował w ubiegłym tygodniu Rekomandacje schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa komponentów IACS – Recommendations for the IACS Components Cybersecurity Certifications Scheme (ICCS). IACS (Industrial Automation & Control Systems) są stosowane w przemyśle takim jak energetyka, transport, produkcja czy urządzenia medyczne. Opublikowany schemat dotyczy komponentów tych systemów takich jak sterowniki PLC, RTU, systemy SCADA, HMI i innych.

ICCS jest wynikiem prac projektu ERNCIP prowadzonego przez europejskie centrum badawcze JRC, których celem jest wypracowanie konsensusu jak organizować i przeprowadzać certyfikację cyberbezpieczeństwa komponentów IACS dla zapewnienia wzajemnego uznawania certyfikatów w Europie zgodnie z Rozporządzeniem EU w sprawie certyfikacji cyberbezpieczeństwa (EU Cybersecurity Act).

Argevide we współpracy z Politechniką Gdańską uczestniczą w tych pracach od roku 2017.