Integracja z Jira i Confluence

  1. Integracja NOR-STA
NOR-STA pozwala teraz na integrację z serwerami Confluence i Jira, obok istniejącej już integracji z SharePoint. Argumentacja może wprost odwoływać się do informacji w tych systemach.
Integracja NOR-STA
Jednocześnie jest to krok w kierunku continuous assurance i wprowadzenia stałego nadzoru nad aktualnością dowodów oraz wykonanych ocen. Dla dowodów z SharePoint jest teraz bezpośredni dostęp do historii wersji. Integracja z Jira może być stosowana do zarządzania obsługą wykrytych niezgodności lub awarii.

Raportowanie zostało też rozszerzone o raporty zgodności do Worda i PDF zasilane danymi z XML. Szablony takich raportów stosują mapowanie do danych XML, co ułatwia dostosowanie struktury i formatowania raportu do potrzeb.

NOR-STA 7.4.2 wydana 11 września zawiera zmiany:

  • integracja z Jira: odwołania do zgłoszeń w projektach z Jira;
  • integracja z Confluence: odwołania do stron w przestrzeni w Confluence;
  • rozszerzenie integracji z SharePoint o informacje o statusie pliku i historii wersji;
  • nowe raporty zgodności do Worda i PDF z danymi z plików XML;
  • udoskonalona funkcja automatycznego etykietowania elementów argumentacji;
  • poprawa funkcji sekcji argumentacji w widoku prostym

oraz inne mniejsze poprawki bezpieczeństwa, funkcjonalne i wydajnościowe.