Raporty assurance case zasilane danymi XML

  1. Raporty assurance case z danymi XML
Nowe raporty w NOR-STA zasilane są danymi w formacie XML. XML obejmuje dane o argumentacji, dołączonych dowodach oraz wykonanych ocenach. Dane z XML są dalej przetwarzane przez skrypty szablonu raportu i tworzone są raporty w formacie Word, PDF oraz HTML. Skrypty są łatwe do modyfikacji i umożliwiają tworzenie dowolnie złożonych zestawień i raportów oraz analiz. Dane XML mogą być też wykorzystane do generowania raportów przez systemy zewnętrzne.

Podstawowe szablony raportów argumentacji assurance case oraz zgodności ze skryptami VBA są dostępne dla użytkowników NOR-STA.

Raporty assurance case z danymi XML

NOR-STA 7.4.3 wydana 3 listopada zawiera zmiany:

  • raporty assurance case do Worda i PDF danymi z plików XML,
  • raporty zgodności do Worda i PDF uzupełnione o pełne dane argumentacji w XML,
  • raport podsumowania zgodności (PDF),
  • raport listy dowodów (PDF),
  • log projektu,
  • udoskonalona lista zmian projektu: filtr usuniętych elementów oraz zmian jednego elementu

oraz inne mniejsze poprawki bezpieczeństwa, funkcjonalne i wydajnościowe.