2016

  • Wzorce argumentacji

    Badania nad wzorcami argumentacji assurance case oraz ich integracja z modelami systemu.

  • Wydanie Argevide NOR-STA 6.7.1

    15 września została wydana wersja 6.7.1 systemu NOR-STA. Nowa wersja zawiera skalę oceny SPICE zgodną ze standardami serii ISO/IEC 33000.

  • Rozszerzone pakiety NOR‑STA

    Od 1 kwietnia 2016 roku wprowadzamy nowe, rozszerzone pakiety usług NOR-STA zapewniające większą elastyczność oraz możliwość dopasowania do Państwa potrzeb.