Wydanie Argevide NOR-STA 6.7.1

W NOR-STA pojawiła się skala oceny SPICE zgodna ze standardami serii ISO/IEC 33000. Skala ta jest stosowana dla oceny dojrzałości:

  • procesów wytwarzania oprogramowania (ISO/IEC 15504),
  • dostawców oprogramowania w sektorze motoryzacyjnym (Automotive SPICE),
  • wytwarzania oprogramowania dla urządzeń medycznych (MEDI SPICE),
  • oraz w sektorze kosmicznym (SPICE for SPACE).

Wersja NOR-STA 6.7.1 wydana 15 września obejmuje skalę oceny SPICE (ISO/IEC 33000) oraz drobne poprawki.