2020

 • Żywe dane w assurance case

  Zapewnianie zgodności czy bezpieczeństwa projektów z użyciem argumentacji assurance case powinno uwzględniać możliwości zmian w systemie oraz, gdy to jest wymagane, dane operacyjne. Może być to realizowane poprzez zastosowanie żywych danych i odpowiednią aktualizację oceny bezpieczeństwa czy zgodności. Żywe dane to są dane generowane bezpośrednio przez dowolny system, nie dostarczane ręcznie. W przeciwieństwie do dokumentacji […]

 • Raporty assurance case zasilane danymi XML

  Nowe raporty w NOR-STA zasilane są danymi w formacie XML. XML obejmuje dane o argumentacji, dołączonych dowodach oraz wykonanych ocenach. Dane z XML są dalej przetwarzane przez skrypty szablonu raportu i tworzone są raporty w formacie Word, PDF oraz HTML. Skrypty są łatwe do modyfikacji i umożliwiają tworzenie dowolnie złożonych zestawień i raportów oraz analiz. […]

 • Integracja z Jira i Confluence

  NOR-STA pozwala teraz na integrację z serwerami Confluence i Jira, obok istniejącej już integracji z SharePoint. Argumentacja może wprost odwoływać się do informacji w tych systemach. Jednocześnie jest to krok w kierunku continuous assurance i wprowadzenia stałego nadzoru nad aktualnością dowodów oraz wykonanych ocen. Dla dowodów z SharePoint jest teraz bezpośredni dostęp do historii wersji. […]

 • Propozycja schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa komponentów IACS opublikowana przez JRC

  Europejski Joint Research Centre opublikował w ubiegłym tygodniu Rekomandacje schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa komponentów IACS – Recommendations for the IACS Components Cybersecurity Certifications Scheme (ICCS). IACS (Industrial Automation & Control Systems) są stosowane w przemyśle takim jak energetyka, transport, produkcja czy urządzenia medyczne. Opublikowany schemat dotyczy komponentów tych systemów takich jak sterowniki PLC, RTU, systemy SCADA, […]

 • Monitorowanie postępu zgodności

  NOR-STA wersja 7.4.1 wydana 24 kwietnia usprawnia monitorowanie zgodności, w tym przeglądy postępów. W systemie NOR-STA można przeglądać historię zmian ocen oraz stan zgodności na dowolny dzień. W nowej wersji zostało to rozszerzone o wykresy historii ocen zgodności. Kolejnym udogodnieniem są diagram zgodności dostępne w każdej sekcji argumentacji zgodności. Diagramy takie są też stosowane w […]

 • Prezentowanie stanu projektu na dashboardzie

  NOR-STA wersja 7.4 usprawnia zarządzanie projektami. Panel podsumowania projektu (dashboard) pokazuje główne parametry projektu, w tym jego kompletność projektu i wyniki oceny zgodności oraz powiązania do innych projektów i szablonów. Przypisywanie elementów argumentacji do użytkowników umożliwia określanie odpowiedzialności i przekazywanie fragmentów argumentacji do obsługi pomiędzy osobami. Rozszerzona funkcja wyszukiwania pozwała łatwo filtrować elementy przypisane do […]