PREMIS – kontenerowa aplikacja zarządzania assurance case

PREMIS, kontenerowa aplikacja zarządzania assurance case, zastąpi NOR-STA pod koniec czerwca. Konteneryzacja umożliwi nam poprawę przenośności, bezpieczeństwa, wydajności i łatwości utrzymania. PREMIS zachowa pełną funkcjonalność NOR-STA oraz usług API, a jednocześnie zapewni lepsze możliwości dalszego rozwoju. Zmiana NOR-STA na PREMIS będzie płynna dla użytkowników i nie będzie miała wpływu na ciągłość pracy.

Przenośność. Aplikacja kontenerowe mogą być uruchamiane praktycznie wszędzie bez wprowadzania żadnych zmian do samych aplikacji. Wdrożenie PREMIS może być wykonane w środowisku chmurowym, na przykład w chmurze Azure lub AWS, a także w dowolnym środowisku Kubernetes na maszynie wirtualnej lub na dedykowanym serwerze. Można w prosty sposób przenosić aplikację z jednego środowiska do innego.

Bezpieczeństwo. Po pierwsze, izolacja wprowadzona przez konteneryzację wprowadza dodatkową warstwę zabezpieczeń. Kontenery są izolowane wzajemnie między sobą oraz od systemu operacyjnego hosta. Po drugie, wielką zaletą konteneryzacja jest szybkość wydań, w tym dostarczania poprawek security. Argevide implementuje proces DevSecOps, począwszy od zasad bezpiecznego kodowania, poprzez automatyczne testy bezpieczeństwa statyczne i dynamiczne (SAST i DAST), aż po ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji. Bezpieczeństwo jest monitorowane na każdym etapie, a wykrywane podatności są szybko rozwiązywane.

Wydajność i skalowalność. Kontenery są najbardziej efektywnym sposobem wirtualizacji oprogramowania i zapewnią minimalny poziom narzutów. Narzędzia zarządzania kontenerami zapewniają mechanizmy optymalizacji przydzielanych zasobów zależnie od bieżącego poziomu użycia, co może być realizowane indywidualnie dla każdego kontenera. Kontenery mogą być też automatycznie przenoszone między platformami sprzętowymi bez przerw w działaniu aplikacji dla użytkownika.

Łatwość utrzymania. Narzędzia zarządzania kontenerowymi aplikacjami umożliwiają jednolity i automatyzowany proces budowy i testowania aplikacji, wdrażania, aktualizacji oraz wycofywania. Stan i ciągłość pracy kontenerów są nieustannie monitorowane. Łańcuch DevSecOps umożliwia szybkie wydawanie poprawek oraz minimalizację czasu przestojów serwerów.

Podsumowując, konteneryzacja oraz proces DevSecOps sprawiają, że PREMIS to jeszcze bardziej efektywne, bezpieczne, skalowalne i niezawodne rozwiązanie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o PREMIS i konteneryzacji naszej aplikacji, napisz do nas na biuro@argevide.com