2021

 • Diagramy GSN w NOR-STA

  Nowa wersja NOR-STA wdrożona na początku listopada wprowadza nowy moduł umożliwiający tworzenie zaawansowanych diagramów GSN. Notacja GSN jest najbardziej popularną notacją graficznej prezentacji argumentacji. Obecnie możesz tworzyć i utrzymywać diagramy GSN w NOR-STA, eksportować grafikę i stosować ją do prezentacji webowej i w dokumentacji. Działanie nowego modułu dla diagramów GSN możesz obejrzeć w krótkich filmach: […]

 • Spotkanie NUG – Zarządzanie argumentacją bezpieczeństwa z użyciem metadanych

  Struktura argumentacji bezpieczeństwa często bazuje na szablonach i wzorcach specyficznych dla analizowanych komponentów, atrybutów lub właściwości. Metadane opisujące analizowany system oraz jego otoczenie mogą posłużyć do zarządzania strukturą argumentacji oraz do jej weryfikacji. Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 14 października. Głównym tematem spotkania będzie stosowanie metadanych w […]

 • Spotkanie NUG – Jakość i ocena argumentacji

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 9 września. Głównym tematem spotkania będzie „Jakość i ocena argumentacji”. Będzie to obejmować zagadnienia: czym jest dobra argumentacja, mechanizmy oceny argumentacji, stosowanie argumentacji zaufania (confidence argument). Zapraszamy uczestników do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami stosowania assurance cases. Spotkania NOR-STA User Group […]

 • Spotkanie NUG – Czego się nauczyliśmy

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 10 czerwca. Głównym tematem spotkania będzie „Czego się nauczyliśmy – podsumowanie spotkań NUG”. Będzie to obejmować zagadnienia: Zarządzanie dowodami i procesem oceny Zarządzanie modułami argumentacji Roadmapa NOR-STA Zapraszamy uczestników do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami stosowania assurance cases. Spotkania NOR-STA User […]

 • Spotkanie NOR-STA User Group przesunięte na 20 maja

  Zmienia się termin najbliższego spotkania grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group). Spotkanie odbędzie się 20 maja, a nie jak planowano 13 maja. Więcej informacji znajdziesz na stronie grupy użytkowników. Głównym tematem spotkanie będzie proces oceny argumentacji w NOR-STA. Rozpoczniemy od krótkiej prezentacji dla wprowadzenia w temat, a następnie przejdziemy do dyskusji: Jakie są wyzwania związane […]

 • Ocenianie argumentacji w NOR-STA

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 13 maja. Głównym tematem spotkanie będzie proces oceny argumentacji w NOR-STA. Rozpoczniemy od krótkiej prezentacji dla wprowadzenia w temat, a następnie przejdziemy do dyskusji: Jakie są wyzwania związane z oceną argumentacji? Jak efektywnie zarządzać procesem oceny? Jakie będą przyszłe mechanizmy oceny w […]

 • Proces pracy z assurance case

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 8 kwietnia. Głównym tematem spotkanie będzie proces stosowania assurance case w zarządzaniu bezpieczeństwem i zgodnością systemów. Rozpoczniemy od krótkiej prezentacji dla wprowadzenia w temat, a następnie przejdziemy do dyskusji: Jakie są procesy stosujące assurance case? Jakie są uczestnicy tych procesów? Jakie mogą […]

 • Weryfikacja argumentacji

  Oceny argumentacji assurance case bazują na przeglądach dostarczonych dowodów. Gdy dokumentacja dowodów jest zmieniana, to oceny argumentacji również powinny zostać zaktualizowane lub inne działania powinny zostać uruchomione zależnie od zakresu zmian. NOR-STA może łączyć się do zintegrowanych repozytoriów dowodów takich jak SharePoint, Jira czy Confluence, aby sprawdzić zmiany dowodów. Wykryte zmiany mogą być raportowane użytkownikowi […]

 • Ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 11 marca. Głównym tematem spotkania będzie ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa. Rozpoczniemy od krótkiej prezentacji dla wprowadzenia w temat, a następnie przejdziemy do dyskusji o: potrzebach ciągłego zapewniania bezpieczeństwa, zmianach argumentacji, które należy uwzględniać w cyklu życia assurance case, mechanizmach wymaganych dla zapewniania ciągłości. […]

 • Czym jest dobra argumentacja assurance case?

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 11 lutego. Głównym tematem spotkanie będzie jakość argumentacji – czym jest dobra argumentacja assurance case? Prezentacja i dyskusja będą dotyczyły: – struktury argumentacji, – kryteriów oceny jakości argumentacji, – dobrych praktyk dla złożonych argumentacji. Zapraszamy uczestników do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi […]

 • Spotkania grupy użytkowników NOR-STA

  W styczniu rozpoczynamy comiesięczne spotkania grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group). Podczas spotkań będziemy omawiać: – sposoby efektywnej pracy w NOR-STA, – metodykę TRUST-IT, – stosowanie argumentacji bezpieczeństwa (assurance case) – zarządzanie zgodnością. NOR-STA User Group jest otwarte dla wszystkich użytkowników NOR-STA. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń oraz przekazywanie informacji o nowych możliwościach systemu NOR-STA. […]