Diagramy GSN w NOR-STA

Nowa wersja NOR-STA wdrożona na początku listopada wprowadza nowy moduł umożliwiający tworzenie zaawansowanych diagramów GSN. Notacja GSN jest najbardziej popularną notacją graficznej prezentacji argumentacji.
Obecnie możesz tworzyć i utrzymywać diagramy GSN w NOR-STA, eksportować grafikę i stosować ją do prezentacji webowej i w dokumentacji.

GSN diagram tool

Aby lepiej kontrolować proces oceniania assurance case wprowadziliśmy automatyczne sprawdzanie ważności oceny. NOR-STA wykrywa i raportuje, kiedy dodany, zmodyfikowany lub usunięty element argumentacji może wpłynąć na ocenę i wymagany jest przegląd. W dashboardzie projektu znajdziesz wskaźnik ważności ocen oraz link do funkcji wyszukiwania, aby zrobić przegląd przejrzeć ocen, których to dotyczy. Dla każdej oceny podana jest informacja, które elementy zostały zmodyfikowane po ostatniej ocenie.

Można w NOR-STA zarządzać modularnymi argumentacjami, ale do tej pory nie można było powiązać dwóch modułów, gdy używają różnych metod oceny. W wersji 7.6 wprowadzamy jednolity metamodel oceny do przeliczania wartości oceny i przenoszenia między modułami argumentów. Teraz możesz powiązać dowolne moduły argumentacji niezależnie od używanych przez nie metod oceny, a nawet zmienić metody oceny dla powiązanych modułów.

NOR-STA została również rozszerzona o nowy moduł integracyjny umożliwiający dostęp SharePoint metodą app-only (tylko dla aplikacji). Korzystając z tego trybu dostępu, pozwalasz aplikacjom takim jak NOR-STA na bezpośredni dostęp do określonego folderu lub biblioteki w SharePoint. Dzięki temu możesz normalnie pracować z dokumentami SharePoint, a także wykorzystywać je jako dowody w argumentacjach w NOR-STA. Istotne jest też to, że NOR-STA może sprawdzać bezpośrednio w SharePoint zmiany we wskazanych dokumentach i udzielić informacji o zmianach dowodów.

Wprowadzono też drobne ulepszenia w module administracyjnym i funkcjach szablonów. Poprawiono również bezpieczeństwo NOR-STA API.