Aktualności

 • Model referencyjny assurance case prezentowany na konferencji PRDC

  Będziemy uczestniczyć w 28. Międzynarodowym Sympozjum IEEE Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing (PRDC 2023) w Singapurze w dniach 24-27 października. Zaprezentujemy tam nasz artykuł na temat System Assurance Reference Model (SARM). Dołącz do nas na konferencji, aby wziąć udział w tym wydarzenie oraz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób model referencyjny SARM może […]

 • Warsztaty MASCA na konferencji SAFECOMP

  Modularność jest skutecznym sposobem zarządzania złożonością assurance case, ale należy ją stosować w uporządkowany i systematyczny sposób, aby uzyskać rzeczywiste korzyści. Temat ten będzie omawiany przez praktyków podczas międzynarodowych warsztatów Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA), które odbędą się 19 września podczas konferencji SAFECOMP 2023. Podczas warsztatu prezentowane będą praktyczne doświadczenia w stosowaniu […]

 • Kontrakty w assurance case

  Moduły assurance case można łączyć za pomocą interfejsów. Standard GSN w wersji 3 definiuje trzy rodzaje interfejsów: obcy element (cytowanie), wsparcie przez moduł, wsparcie przez kontrakt. W naszym majowym poście zaprezentowaliśmy diagram porównujący typy interfejsów, ale przedstawiony tam schemat był zbyt uproszczony. Brakowało ważnej cechy kontraktów. Aby to skorygować, zaktualizowaliśmy ten diagram. Dodaliśmy symbol kontraktu […]

 • Tekstowa a graficzna reprezentacja assurance case

  Zwykle assurance case są prezentowane w formie diagramów, na przykład GSN lub CAE. Jest to jest forma prezentacji wygodna podczas zapoznawania się z daną argumentacją. Nie jest to jednak jedyny sposób prezentacji. Możliwa jest też prezentacja argumentacji w formie tekstowej oraz tabelarycznej. Formę tekstową stosujemy w NOR-STA od ponad 10 lat. Porównamy jej stosowanie do […]

 • Modularne assurance case w NOR-STA

  Modularyzacja jest przydatna w zarządzaniu dużymi i złożonymi argumentacjami assurance case. Pozwala na rozdzielenie odpowiedzialności za moduły oraz na zarządzanie uprawnieniami na poziomie poszczególnych modułów. NOR-STA implementuje model argumentacji assurance case oparty o OMG SACM, który został rozszerzony dla implementacji trzech rodzajów powiązań zdefiniowanych w standardzie GSN. Podział argumentacji na moduły umożliwia stosowanie diagramów modułowych […]

 • Warsztaty MASCA na konferencji SAFECOMP 2023

  Argevide jest zaagażowana w organizację międzynarodowych warsztatów Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA), które odbędą się 19 września podczas konferencji SAFECOMP. Wraz ze wzrostem złożoności systemów, również zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa stają się coraz bardziej złożone i czasochłonne. Jednym ze sposobów sprostania temu wyzwaniu jest modularyzacja assurance case. Wprowadzenie modułowości od etapu […]

 • Ciągła ocena assurance case

  Jak mówi przysłowie „ważna jest droga, a nie cel”. Dla nas dotyczy to również argumentacji assurance case. Postrzegamy je jako obiekty dynamiczne, które ewoluują w cyklu życia systemu. Ważny jest sposób, w jaki zarządzany jest status oraz zmiany argumentacji oraz dowodów, aby w końcu uzyskać ważną i przekonującą argumentację. Taki punkt widzenia jest sprzeczny z […]

 • Spotkanie NUG: Obsługa problemów i błędów w rozwoju assurance case

  Rozwój argumentacji assurance case nie jest procesem trywialnym. Obejmuje to kroki związane z definiowaniem właściwych celów i kontekstu, przekonującego wnioskowania i zapewnienia dowodów wspierających. Zwykle wiele kwestii związanych z nieprzekonującymi lub źle ustrukturyzowanymi argumentami, niepopartymi właściwymi przesłankami, niekompletnymi lub nieaktualnymi dowodami musi zostać rozwiązanych, aby uzyskać poprawną i akceptowalną argumentację assurance case. Sprawne i efektywne […]

 • Wsparcie dla argumentacji zgodnie z Core GSN w NOR-STA

  NOR-STA wspiera trzy modele argumentacji assurance case włączając w to GSN. Obecnie implementowane są pełne wymagania Core GSN zgodnie z wersją 3.0 standardu GSN. Wydana wczoraj wersja 7.9 systemu NOR-STA wspiera ostatnie brakujące rodzaje relacji. Obecnie możesz w swojej argumentacji w NOR-STA: definiować postulaty wspierane bezpośrednio przez inne postulaty, dołączać uzasadnienia i założenia bezpośrednio do […]

 • Spotkanie NUG: Automatyzacja rozwoju assurance case

  Assurance case są obecne najczęściej rozwijane i oceniane przede wszystkim ręcznie. Automatyzacja tych procesów może potencjalnie oszczędzić czas i pieniądze, a także poprawić spójność między assurance case a powiązanymi systemami. Pojawiają się pytania, co można i co należy zautomatyzować w rozwijaniu argumentacji, zarządzaniu dowodami, przeglądach argumentacji i zarządzaniu zmianami oraz kiedy możemy zaufać zautomatyzowanym procesom.Podczas […]

 • Wsparcie argumentacji GSN i ISO 15026

  Tworzenie assurance case zgodnie ze standardem GSN oraz zgodnie ze standardem ISO 15026 jest teraz możliwe w wersji 7.8 systemu NOR-STA. Oba standardy są powszechnie stosowane, jednak istnieją między nimi różnice, w tym w nazewnictwie elementów argumentacji.W nowej wersji są też dostępne funkcje edycji argumentacji w widoku prostym. Podczas pracy w widoku prostym stosowane są […]

 • Spotkanie NUG: Profile zabezpieczeń cyberbezpieczeństwa dla komponentów systemów

  Profile zabezpieczeń (Protection Profiles) cyberbezpieczeństwa określają wymagania bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do określonego komponentu, i które wymagają weryfikacji. Profile zabezpieczeń są używane dla komponentów IACS w celu wykazania spełnienia wymagań normy IEC 62443, a także dla urządzeń medycznych w kontekście normy IEC TR 60601-4-5.Podczas spotkania będziemy omawiać zagadnienia definiowania profilów zabezpieczeń dla klasy komponentów systemu […]