Aktualności

 • Modularne argumentacje

  Argumentacja w NOR-STA może być dzielona na mniejsze części aby zarządzać złożonością, wyróżnić odpowiedzialności, rozdzielić zagadnienia lub umożliwić współdzielenie wybranych zagadnień. Wiele standardów ma wspólne obszary i ich wymagania nakładają się. Można podzielić argumentację na moduły obejmujące poszczególne zagadnienia tak, aby mogły być łatwo użyte podczas wykazywania zgodności z innymi standardami. Można też używać modułów […]

 • Ponowne użycie i szablony

  Argumentacje zgodności oraz bezpieczeństwa często zawierają powtarzające się struktury informacji i wymagań zgodności. Szablony umożliwiają ich wielokrotne stosowanie. Szablony argumentacji w NOR-STA pozwalają na: ‒ wielokrotne użycie fragmentów argumentacji poprzez utworzenie szablonu, ‒ aktualizowanie argumentacji do bieżącej wersji szablonu, ‒ kaskadowe użycie szablonów (szablon dla szablonu), ‒ dynamiczne podłączanie argumentacji do szablonów oraz odłączanie, ‒ […]

 • Wydanie NOR-STA 7.1

  Wersja NOR-STA 7.1 wydana 19 kwietnia 2018 obejmuje następujące nowe funkcje i zmiany: Wykluczanie poddrzewa dla dowolnego postulatu Kopiowanie i wklejanie wielu elementów naraz Tworzenie wielu łączy naraz Polecenie Idź do celu łącza w menu kontekstowym łącza Wybór metody oceniania we właściwościach projektu, szczegółowe ustawienia oceniania tylko w widoku edycji projektu Kolor żółty dla elementów bez […]

 • Uproszczony widok dla audytorów – NOR-STA 7.0

  W nowej wersji NOR-STA prowadzenie ocen i dostarczanie dowodów zgodności jest łatwiejsze w nowym widoku „prostym”. W wersji 7.0 dostarczono nowe funkcje: Widok „prosty” argumentacji zgodności zapewniający uproszczony widok sekcji argumentacji szybką i łatwą ocenę proste dodawanie i dowodów i ich przeglądanie uproszczone raporty wsparcie dla urządzeń mobilnych wsparcie dla urządzeń mobilnych Nowa skala oceny: […]

 • Integracja argumentacji bezpieczeństwa z modelami systemów

    Argumentacje wiarygodności, a w szczególności bezpieczeństwa, systemów odnoszą się często do elementów tych systemów, co powinno być zawsze realizowane w sposób jednoznaczny. Rozwiązaniem zapewniającym kompletność i poprawność relacji argumentacji do system jest formalne jej powiązanie z modelami systemu. 12 września odbyła się na warsztatach ASSURE (5th International Workshop on Assurance Cases for Software-intensive Systems) […]

 • Wzorce argumentacji

  Badania nad wzorcami argumentacji assurance case oraz ich integracja z modelami systemu.

 • Wydanie Argevide NOR-STA 6.7.1

  15 września została wydana wersja 6.7.1 systemu NOR-STA. Nowa wersja zawiera skalę oceny SPICE zgodną ze standardami serii ISO/IEC 33000.

 • Rozszerzone pakiety NOR‑STA

  Od 1 kwietnia 2016 roku wprowadzamy nowe, rozszerzone pakiety usług NOR-STA zapewniające większą elastyczność oraz możliwość dopasowania do Państwa potrzeb.