Aktualności

 • Modularne assurance case w NOR-STA

  Modularyzacja jest przydatna w zarządzaniu dużymi i złożonymi argumentacjami assurance case. Pozwala na rozdzielenie odpowiedzialności za moduły oraz na zarządzanie uprawnieniami na poziomie poszczególnych modułów. NOR-STA implementuje model argumentacji assurance case oparty o OMG SACM, który został rozszerzony dla implementacji trzech rodzajów powiązań zdefiniowanych w standardzie GSN. Podział argumentacji na moduły umożliwia stosowanie diagramów modułowych […]

 • Warsztaty MASCA na konferencji SAFECOMP 2023

  Argevide jest zaagażowana w organizację międzynarodowych warsztatów Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA), które odbędą się 19 września podczas konferencji SAFECOMP. Wraz ze wzrostem złożoności systemów, również zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa stają się coraz bardziej złożone i czasochłonne. Jednym ze sposobów sprostania temu wyzwaniu jest modularyzacja assurance case. Wprowadzenie modułowości od etapu […]

 • Ciągła ocena assurance case

  Jak mówi przysłowie „ważna jest droga, a nie cel”. Dla nas dotyczy to również argumentacji assurance case. Postrzegamy je jako obiekty dynamiczne, które ewoluują w cyklu życia systemu. Ważny jest sposób, w jaki zarządzany jest status oraz zmiany argumentacji oraz dowodów, aby w końcu uzyskać ważną i przekonującą argumentację. Taki punkt widzenia jest sprzeczny z […]

 • Spotkanie NUG: Obsługa problemów i błędów w rozwoju assurance case

  Rozwój argumentacji assurance case nie jest procesem trywialnym. Obejmuje to kroki związane z definiowaniem właściwych celów i kontekstu, przekonującego wnioskowania i zapewnienia dowodów wspierających. Zwykle wiele kwestii związanych z nieprzekonującymi lub źle ustrukturyzowanymi argumentami, niepopartymi właściwymi przesłankami, niekompletnymi lub nieaktualnymi dowodami musi zostać rozwiązanych, aby uzyskać poprawną i akceptowalną argumentację assurance case. Sprawne i efektywne […]

 • Wsparcie dla argumentacji zgodnie z Core GSN w NOR-STA

  NOR-STA wspiera trzy modele argumentacji assurance case włączając w to GSN. Obecnie implementowane są pełne wymagania Core GSN zgodnie z wersją 3.0 standardu GSN. Wydana wczoraj wersja 7.9 systemu NOR-STA wspiera ostatnie brakujące rodzaje relacji. Obecnie możesz w swojej argumentacji w NOR-STA: definiować postulaty wspierane bezpośrednio przez inne postulaty, dołączać uzasadnienia i założenia bezpośrednio do […]

 • Spotkanie NUG: Automatyzacja rozwoju assurance case

  Assurance case są obecne najczęściej rozwijane i oceniane przede wszystkim ręcznie. Automatyzacja tych procesów może potencjalnie oszczędzić czas i pieniądze, a także poprawić spójność między assurance case a powiązanymi systemami. Pojawiają się pytania, co można i co należy zautomatyzować w rozwijaniu argumentacji, zarządzaniu dowodami, przeglądach argumentacji i zarządzaniu zmianami oraz kiedy możemy zaufać zautomatyzowanym procesom.Podczas […]

 • Wsparcie argumentacji GSN i ISO 15026

  Tworzenie assurance case zgodnie ze standardem GSN oraz zgodnie ze standardem ISO 15026 jest teraz możliwe w wersji 7.8 systemu NOR-STA. Oba standardy są powszechnie stosowane, jednak istnieją między nimi różnice, w tym w nazewnictwie elementów argumentacji.W nowej wersji są też dostępne funkcje edycji argumentacji w widoku prostym. Podczas pracy w widoku prostym stosowane są […]

 • Spotkanie NUG: Profile zabezpieczeń cyberbezpieczeństwa dla komponentów systemów

  Profile zabezpieczeń (Protection Profiles) cyberbezpieczeństwa określają wymagania bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do określonego komponentu, i które wymagają weryfikacji. Profile zabezpieczeń są używane dla komponentów IACS w celu wykazania spełnienia wymagań normy IEC 62443, a także dla urządzeń medycznych w kontekście normy IEC TR 60601-4-5.Podczas spotkania będziemy omawiać zagadnienia definiowania profilów zabezpieczeń dla klasy komponentów systemu […]

 • Spotkanie NUG: Zarządzanie założeniami – demonstratory w NOR-STA

  Założenia odgrywają ważną rolę w assurance case i należy nimi odpowiednio zarządzać dla zapewnienia wiarygodności argumentacji. Na naszym marcowym spotkaniu omówiliśmy główne role, jakie założenia mogą odgrywać. Na następnym spotkaniu omówimy zarządzanie założeniami i przedstawimy demonstratory w NOR-STA. Skoncentrujemy się na trzech rolach założeń: zamykanie otwartych argumentów, reprezentowanie ograniczeń kontekstowych dla postulatów, reprezentowanie słabych punktów […]

 • Spotkanie NUG: Założenia – ich rola i miejsce w argumentacjach bezpieczeństwa

  Budując argumentacje bezpieczeństwa systemów często stosujemy założenia i pełnią one różne role. Mogą określać kontekst dla naszej argumentacji albo założenia, które powinny być spełnione przez inne moduły. Założenia mogą też odnosić się do słabych punktów argumentacji lub być stosowane w ramach argumentacji zaufania (confidence argument).Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które […]

 • Diagramy GSN w NOR-STA

  Nowa wersja NOR-STA wdrożona na początku listopada wprowadza nowy moduł umożliwiający tworzenie zaawansowanych diagramów GSN. Notacja GSN jest najbardziej popularną notacją graficznej prezentacji argumentacji. Obecnie możesz tworzyć i utrzymywać diagramy GSN w NOR-STA, eksportować grafikę i stosować ją do prezentacji webowej i w dokumentacji. Działanie nowego modułu dla diagramów GSN możesz obejrzeć w krótkich filmach: […]

 • Spotkanie NUG – Zarządzanie argumentacją bezpieczeństwa z użyciem metadanych

  Struktura argumentacji bezpieczeństwa często bazuje na szablonach i wzorcach specyficznych dla analizowanych komponentów, atrybutów lub właściwości. Metadane opisujące analizowany system oraz jego otoczenie mogą posłużyć do zarządzania strukturą argumentacji oraz do jej weryfikacji. Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 14 października. Głównym tematem spotkania będzie stosowanie metadanych w […]