Wydanie Argevide NOR‑STA 6.7

29 czerwca wydaliśmy wersję 6.7 systemu NOR-STA, zawierającą ulepszenia i nowe funkcje. Wersja NOR-STA 6.7 wprowadza następujące zmiany:

  • Wyszukiwanie tekstów w nazwach, etykietach i opisach
  • Wyszukiwanie elementów ocenionych i bez oceny
  • Przeciąganie i upuszczanie elementów (drag&drop)
  • Zwiększona wydajność i skalowalność dzięki bazie danych MS SQL Server
  • Nowy typ licencji: dla użytkowników jednoczesnych

Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzonym zmianom praca z usługami NOR-STA będzie dla Państwa jeszcze efektywniejsza.