Wzorce argumentacji

Kilka miesięcy temu we współpracy z Politechniką Gdańską rozpoczęliśmy badania nad wzorcami argumentacji asurance case oraz ich integracją z modelami systemu. W ramach naszych prac tworzymy narzędzia prototypowe dla zbadania możliwych rozwiązań, które zostaną wdrożone do NOR-STA po potwierdzeniu ich skuteczności.

Opracowaliśmy pierwszy prototyp, którego zastosowanie zostało przedstawione w studium analizy bezpieczeństwa urządzenia medycznego. Przy użyciu prototypu byliśmy w stanie zintegrować argumentację z tabelą hazardów oraz modelem pompy infuzyjnej w języku AADL.  Rezultaty zostały zaprezentowane podczas warsztatów ASSURE 2016 w dniu 20 września w Trondheim.

Więcej informacji na możesz znaleźć w naszym artykule. Jeżeli jesteś zainteresowany użyciem wzorców argumentacji i integracji argumentacji z modelami systemu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub rozpoczęcia współpracy.

Wzorce argumentacji Wzorce argumentacji Wzorce argumentacji