Wydanie NOR-STA 7.1

Wersja NOR-STA 7.1 wydana 19 kwietnia 2018 obejmuje następujące nowe funkcje i zmiany:

  • Wykluczanie poddrzewa dla dowolnego postulatu
  • Kopiowanie i wklejanie wielu elementów naraz
  • Tworzenie wielu łączy naraz
  • Polecenie Idź do celu łącza w menu kontekstowym łącza
  • Wybór metody oceniania we właściwościach projektu, szczegółowe ustawienia oceniania tylko w widoku edycji projektu
  • Kolor żółty dla elementów bez oceny w trójwartościowej skali oceny zgodności