Wspólna Metoda Oceny CAF

 • akredytacja_logo_pelne

 • Wspólna Metoda Oceny CAF

  NOR-STA to nowoczesna platforma usług informatycznych wspierająca urzędy w trakcie procesu doskonalenia według Wspólnej Metody Oceny CAF. NOR-STA pozwala uzyskać większą kontrolę nad działalnością urzędu na każdym etapie stosowania samooceny CAF. NOR-STA dostarcza narzędziowe wsparcie wspomagające wdrażanie i nadzorowanie metody CAF oraz zarządzanie dokumentacją.

 • piramida_szablon


 • Szablon Wspólnej Metody Oceny CAF

  Usługi NOR-STA udostępniają szablon zbudowany zgodnie z wymogami metody CAF zawierający wszystkie kryteria i podkryteria doskonalenia, a także bogatą listę przykładowych dokumentów, które organizacja powinna zebrać, aby uzyskać wysoką samoocenę.

 • Wykaz niezbędnych dokumentów

  Szablon dokładnie określa jakiego rodzaju dokumenty są wymagane przy samoocenie oraz zawiera miejsca na ich załączenie. Dzięki NOR-STA uzyskasz:

  • w pełni zgodną z wymogami CAF bazę dowodów
  • ewidencję dokumentów w formie elektronicznej
  • zebranie i uporządkowanie w jednym miejscu wszystkich dokumentów potrzebnych do oceny poszczególnych kryteriów
  • szybki wgląd w dokumenty z dowolnego dnia
 • ocena

 • prezentacja oceny

 • Możliwość dokonania oceny

  Z NOR-STA możesz dokonać samooceny swojej organizacji oraz łatwiej uzyskać wsparcie w ocenie od zewnętrznego konsultanta. Oceny kryteriów i podkryteriów są automatycznie wyliczane i prezentowane w czytelny sposób poprzez intuicyjne kolory nałożone na punkty szablonu. Pozwala to na szybkie ustalenie mocnych i słabych stron organizacji, a następnie wyznaczenie celów doskonalenia. Dzięki temu uzyskasz:

  • informację na jakim etapie przygotowawczym znajduje się organizacja
  • czytelny obrazu potencjału i wyników działalności organizacji
  • możliwość przedstawienia stanu i wyników samooceny, dzięki funkcji generowania raportów, w tym wykresu radarowego
 • Lepszy nadzór nad działalnością organizacji

  NOR-STA daje możliwość szybkiej weryfikacji zebranych informacji o różnych obszarach organizacji, co ułatwia dokonanie analizy funkcjonowania oraz podjęcie odpowiednich działań doskonalących. Na bieżąco możesz sprawdzać:

  • w której fazie samodoskonalenia znajduje się organizacja
  • w których działach zakładany postęp i poziom został osiągnięty
  • jakie obszary wymagają jeszcze poprawy
 • ocena

 • Wypróbuj za darmo
  przez 30 dni 

  WYPRÓBUJ
 • Zamów usługi
  NOR-STA online

  ZAMÓW
 • Dowiedz się więcej

  KONTAKT