Zarządzanie zgodnością

zarządzanie zgodnością

NOR-STA to platforma umożliwiająca zarządzanie zgodnością zorientowane na cele

 • zarządzanie projektami zgodności
 • szablony zgodności
 • zarządzanie dowodami zgodności
 • skalowanie z użyciem modułów zgodności
 • ocenianie i raportowanie
 • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
 • integracja z innymi systemami

Podejście zorientowane na cele

Elastyczny model zgodności pozwala na dostosowanie do pożądanych celów, kryteriów i specyfiki organizacji.
 • postępuj zgodnie ze strategiami zgodności specyficznymi dla twoich celów i procesów
 • określ wymagania i kryteria sukcesu
 • gromadź dowody zgodności
 • weryfikuj wyniki i wykaż osiągniętą zgodność
Cały proces zgodności jest audytowalny i weryfikowalny.
zarządzanie zgodnością zorientowane na cele
zarządzanie zgodnością - szablony zgodności

Szablony zgodności do wielokrotnego użycia dostosowane do potrzeb użytkowników

 • tworzenie dedykowanych szablonów zgodności
 • dołączanie zaleceń i wzorcowych rozwiązań
 • określanie kryteriów oceny
 • mechanizmy aktualizacji szablonów

Wszystkie standardy w jednym miejscu

Zarządzanie złożonością przez modularyzację zgodności
 • dekompozycja prac zgodności przez podział na moduły
 • definiowanie powiązań i zależności pomiędzy modułami zgodności
 • stosowanie osobnych modułów dla różnych standardów, systemów, procesów itd.
 • agregacja ocen zgodności z różnych modułów
zarządzanie zgodnością z wieloma standardami
zarządzanie zgodnością - dowody zgodności

Zarządzanie dowodami zgodności

 • gromadzenie dowodów we własnych repozytoriach takich jak Sharepoint
 • dostępne jest też repozytorium wewnętrzne NOR-STA
 • zarządzanie relacjami wymagań zgodności do zgromadzonych dowodów
 • kontrola okresu ważności dowodów zgodności

Ocenianie i raportowanie stanu zgodności

 • zintegrowane funkcje oceny zgodności
 • dostępne metody oceny uwzględniające niepewność, punktowe i inne
 • automatyczna agregacja ocen
 • raportowanie wyników oceny
 • kontrola niewykonanych ocen oraz ocen negatywnych (niezgodności)

zarządzanie zgodnością - raportowanie zgodności
zarządzanie zgodnością - śladowość w zarządzaniu zgodnością

Śledzenie celów na każdym etapie zgodności

Model danych bazujący na celach zapewnia możliwość

 • śledzenia realizacji od celów po dowody zgodności i wyniki ocen
 • kontroli wszystkich zmian
 • sprawdzania kompletności
 • weryfikacji każdego kroku postępowania

Współpraca i praca grupowa

 • narzędzie współpracy użytkowników standardów, konsultantów, audytorów oraz właścicieli standardów
 • bezpieczna komunikacja i kontrola dostępu
 • natychmiastowy dostęp do aktualnego stanu zgodności
 • śladowość działań użytkowników

zarządzanie zgodnością - uczestnicy komunikacji w procesie zarządzania zgodnością

Szeroki zakres stosowania

Zarządzanie zgodnością zorientowane na cele jest uniwersalne i może być stosowane dla dowolnych standardów. Nasi klienci stosują NOR-STA między innymi dla standardów:
 • akredytacja

  Zestaw standardów akredytacyjnych szpitali, CMJ, 2009

 • iSO

  ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  więcej informacji
 • iSO

  ISO 9001 System zarządzania jakością

 • iec-62443

  IEC 62443 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej

 • iSO

  PN-N 18001 / OHSAS 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 • iSO

  ISO 26262 Pojazdy drogowe – Bezpieczeństwo funkcjonalne

  więcej informacji
 • iSO

  ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego

 • iSO

  EN/IEC 61511: Bezpieczeństwo funkcjonalne – Przyrządowe systemy bezpieczeństwa dla sektora procesów przemysłowych

 • iSO

  ISO/IEC 15408 Wspólne kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych

 • iSO

  PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi

 • KRI

  Krajowe Ramy Interoperacyjności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.)

 • HACCP

  HACCP Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

 • CAF

  Wspólna Metoda Oceny CAF 2006 i CAF 2013

Darmowy demonstrator projektu
dla wybranego standardu

Samoocena
zgodności z ISO 27001

Wypróbuj usługi NOR-STA
za darmo przez 30 dni