• Argevide NOR-STA wspiera działania osiągania zgodności ze standardami, jej utrzymania oraz zarządzania zgodnością zorientowanego na cele.

  Więcej
 • Efektywne tworzenie, ocena i zarządzanie argumentacją na rzecz bezpieczeństwa (safety case) oraz wiarygodności systemów (assurance case).

  Więcej
 • NOR-STA pomaga efektywnie i skutecznie zarządzać zgodnością ze standardami i bezpieczeństwem systemów

 • zarządzanie zgodnością zorientowane na cele

Zarządzanie zgodnością zorientowane na cele

Zdefiniuj cele zgodności dla Twojej organizacji

Zastosuj szablony zgodności dla właściwych standardów

Zdefiniuj szczegółowe wymagania zgodności oraz niezbędne dowody

Zgromadź dowody na osiągnięcie zgodności

Wykonaj przeglądy dowodów i audyty dla oceny zgodności

Monitoruj i raportuj poziom zgodności

Zastosowanie

NOR-STA jest uniwersalnym narzędziem zapewnienia i oceny zgodności standardów.
Nasi klienci stosują NOR-STA między innymi dla standardów:

 • akredytacja

  Zestaw standardów akredytacyjnych szpitali, CMJ, 2009

 • iSO

  ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • iSO

  ISO 9001 System zarządzania jakością

 • iec-62443

  IEC 62443 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej

 • iSO

  PN-N 18001 / OHSAS 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy

 • iSO

  ISO 26262 Pojazdy drogowe – Bezpieczeństwo funkcjonalne

 • iSO

  ISO 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego

 • iSO

  EN/IEC 61511: Bezpieczeństwo funkcjonalne – Przyrządowe systemy bezpieczeństwa dla sektora procesów przemysłowych

 • iSO

  ISO/IEC 15408 Wspólne kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych

 • iSO

  PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi

 • haccp_bez_tla

  Krajowe Ramy Interoperacyjności
  (Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 12 kwietnia 2012 r.)

 • haccp_bez_tla

  HACCP Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

 • logo_caf_beztla

  Wspólna Metoda Oceny CAF 2006
  i CAF 2013

 • Aktualności

  • Prezentowanie stanu projektu na dashboardzie

   NOR-STA wersja 7.4 usprawnia zarządzanie projektami. Panel podsumowania projektu (dashboard) pokazuje główne parametry projektu, w tym jego kompletność projektu i wyniki oceny zgodności oraz powiązania do innych projektów i szablonów. Przypisywanie elementów argumentacji do użytkowników umożliwia określanie odpowiedzialności i przekazywanie fragmentów argumentacji do obsługi pomiędzy osobami. Rozszerzona funkcja wyszukiwania pozwała łatwo filtrować elementy przypisane do […]

  • Modularne argumentacje

   Argumentacja w NOR-STA może być dzielona na mniejsze części aby zarządzać złożonością, wyróżnić odpowiedzialności, rozdzielić zagadnienia lub umożliwić współdzielenie wybranych zagadnień. Wiele standardów ma wspólne obszary i ich wymagania nakładają się. Można podzielić argumentację na moduły obejmujące poszczególne zagadnienia tak, aby mogły być łatwo użyte podczas wykazywania zgodności z innymi standardami. Można też używać modułów […]

  • Ponowne użycie i szablony

   Argumentacje zgodności oraz bezpieczeństwa często zawierają powtarzające się struktury informacji i wymagań zgodności. Szablony umożliwiają ich wielokrotne stosowanie. Szablony argumentacji w NOR-STA pozwalają na: ‒ wielokrotne użycie fragmentów argumentacji poprzez utworzenie szablonu, ‒ aktualizowanie argumentacji do bieżącej wersji szablonu, ‒ kaskadowe użycie szablonów (szablon dla szablonu), ‒ dynamiczne podłączanie argumentacji do szablonów oraz odłączanie, ‒ […]

  • Wypróbuj za darmo
   przez 30 dni 

   WYPRÓBUJ
  • Zamów usługi
   NOR-STA online

   ZAMÓW
  • Dowiedz się więcej

   KONTAKT