Aktualności

 • Wzorce argumentacji

  Badania nad wzorcami argumentacji assurance case oraz ich integracja z modelami systemu.

 • Wydanie Argevide NOR-STA 6.7.1

  15 września została wydana wersja 6.7.1 systemu NOR-STA. Nowa wersja zawiera skalę oceny SPICE zgodną ze standardami serii ISO/IEC 33000.

Argevide NOR-STA

Zakres zastosowania

NOR-STA jest uniwersalnym narzędziem zapewnienia i oceny zgodności standardów.
Nasi klienci stosują NOR-STA między innymi dla standardów:

 • akredytacja

  Zestaw standardów akredytacyjnych szpitali, CMJ, 2009

 • iSO

  ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • haccp_bez_tla

  HACCP Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

 • logo_caf_beztla

  Wspólna Metoda Oceny CAF 2006
  i CAF 2013

 • iSO

  ISO 9001 System zarządzania jakością

 • iSO

  EN/IEC 61511: Bezpieczeństwo funkcjonalne – Przyrządowe systemy bezpieczeństwa dla sektora procesów przemysłowych

 • iSO

  PN-N 18001 / OHSAS 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy

 • iSO

  ISO/IEC 15408 Wspólne kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych

 • iSO

  ISO 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego

 • iSO

  PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi

 • haccp_bez_tla

  Krajowe Ramy Interoperacyjności
  (Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 12 kwietnia 2012 r.)

 • iec-62443

  IEC 62443 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej

 • Wypróbuj Argevide NOR-STA
  za darmo przez 30 dni 

  WYPRÓBUJ
 • Dowiedz się więcej

  KONTAKT