Spotkanie NUG: Profile zabezpieczeń cyberbezpieczeństwa dla komponentów systemów

Profile zabezpieczeń (Protection Profiles) cyberbezpieczeństwa określają wymagania bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do określonego komponentu, i które wymagają weryfikacji. Profile zabezpieczeń są używane dla komponentów IACS w celu wykazania spełnienia wymagań normy IEC 62443, a także dla urządzeń medycznych w kontekście normy IEC TR 60601-4-5.
Podczas spotkania będziemy omawiać zagadnienia definiowania profilów zabezpieczeń dla klasy komponentów systemu istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa, a następnie budowy szablonów argumentacji zgodności do wykorzystania dla urządzeń danej klasy. Rozwiązanie to zostanie zademonstrowane na przykładzie profilu zabezpieczeń dla urządzenia medycznego Protocol Converter Device (PCD) oraz powiązanego szablonu argumentacji zgodności utworzonego w NOR-STA.
Będziemy dyskutować:
Zapraszamy na spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 9 czerwca.
Spotkania NOR-STA User Group są otwarte dla wszystkich użytkowników NOR-STA. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń stosowania assurance case oraz przekazywanie informacji o nowych możliwościach systemu NOR-STA. Spotkania są istotnym kanałem komunikacyjnym Argevide z użytkownikami i miejscem dyskusji o kierunkach rozwoju NOR-STA oraz metod stosowania assurance case. Podczas każdego spotkania mamy otwarte dyskusje lub sesje pytań i odpowiedzi (Q&A). Użytkownicy NOR-STA mają możliwość aktywnego udziału w spotkaniach i wpływu na formę spotkań w przyszłości.
Jeżeli stosujesz NOR-STA i chcesz dowiedzieć się więcej jak skuteczne i efektywnie pracować z tym narzędziem, zapraszamy do udziału w spotkaniach NOR-STA User Group.
Więcej informacji znajdziesz na stronie grupy użytkowników.
Uwaga: spotkania NOR-STA User Group prowadzone są w języku angielskim.