Wsparcie argumentacji GSN i ISO 15026

Tworzenie assurance case zgodnie ze standardem GSN oraz zgodnie ze standardem ISO 15026 jest teraz możliwe w wersji 7.8 systemu NOR-STA.
Oba standardy są powszechnie stosowane, jednak istnieją między nimi różnice, w tym w nazewnictwie elementów argumentacji.
W nowej wersji są też dostępne funkcje edycji argumentacji w widoku prostym. Podczas pracy w widoku prostym stosowane są symbole graficzne wskazujące na typ danego elementu zgodnie ze standardem GSN. Widoki ekranu poniżej przedstawiają ten sam fragment argumentacji GSN w diagramie (po lewej stronie) oraz w widoku prostym (po prawej stronie).
Moduły argumentacji mogą być integrowane przez interfejsy, niezależne od notacji, rodzaju czy metody oceniania w nich stosowanej.
W nowej wersji są też nowe funkcje takie jak lista dziesięciu ostatnio odwiedzanych projektów oraz funkcja kasowania oceny w poddrzewie argumentacji.