Wsparcie dla argumentacji zgodnie z Core GSN w NOR-STA

NOR-STA wspiera trzy modele argumentacji assurance case włączając w to GSN. Obecnie implementowane są pełne wymagania Core GSN zgodnie z wersją 3.0 standardu GSN. Wydana wczoraj wersja 7.9 systemu NOR-STA wspiera ostatnie brakujące rodzaje relacji. Obecnie możesz w swojej argumentacji w NOR-STA:
Core GSN jest obecnie w pełni zaimplementowany w NOR-STA. Mechanizm oceniania został uzupełniony tak, aby wspierać nowe rodzaje relacji w argumentacji.
Jednocześnie kontynuujemy implementację rozszerzenia dla modułów w GSN (Modular Extension). Jedna z relacji powiązania modułów ‘supported by a module’ jest zaimplementowana w NOR-STA. W kolejnej wersji planujemy dodać dwa kolejne rodzaje powiązań:
Aktualne informacje o zgodności NOR-STA z GSN znajdziesz w naszym dokumencie „GSN assurance cases in NOR-STA”.