Opcje NOR-STA dla Ciebie

Czy NOR-STA jest użytecznym narzędziem dla rozwoju assurance case?
Chcielibyśmy usłyszeć opinię od Ciebie.

Obecnie masz dostęp do darmowej usługi NOR-STA, która ma ograniczone możliwości. NOR-STA Standard umożliwia rozwój dowolnej liczby assurance case oraz obejmuje zaawansowane funkcje.
Możesz w każdym momencie zakupić usługi Standard NOR-STA.

Darmowa NOR-STA

NOR-STA SaaS

NOR-STA SaaS Server

Cena

0 PLN

1500 PLN
użytkownik/rok

od 4000 PLN
użytkownik/rok

Liczba projektów

1

bez limitów

bez limitów

Rozwój argumentacji
Ocena argumentacji
Stosowanie dowodów

ograniczone

Raportowanie

ograniczone

Szablony

Moduły

Administrowanie

ograniczone

Integracja z SharePoint, Jira, Confluence

Single Sign-On
(ADFS, Azure)

Integracja (API)

SLA