2023

  • Continuous tracking of the assurance case status

    As the saying goes ‘it is about the journey, not the destination’. For us this also applies to assurance cases. They are dynamic objects which evolve in the system life cycle. What is important is the way how you manage the status and changes of the argument and the evidence to finally get and maintain […]

  • Spotkanie NUG: Obsługa problemów i błędów w rozwoju assurance case

    Rozwój argumentacji assurance case nie jest procesem trywialnym. Obejmuje to kroki związane z definiowaniem właściwych celów i kontekstu, przekonującego wnioskowania i zapewnienia dowodów wspierających. Zwykle wiele kwestii związanych z nieprzekonującymi lub źle ustrukturyzowanymi argumentami, niepopartymi właściwymi przesłankami, niekompletnymi lub nieaktualnymi dowodami musi zostać rozwiązanych, aby uzyskać poprawną i akceptowalną argumentację assurance case. Sprawne i efektywne […]