Zgłaszanie skargi

Możesz zgłosić skargę na działania Argevide lub naszych pracowników, które są nieetyczne, niezgodne z umowami, przepisami prawa, szkodliwe dla środowiska lub łamią prawa człowieka

 1. Twoja skarga może być anonimowa lub możesz podać swoje dane kontaktowe, abyśmy mieli możliwość skontaktowania się z Tobą. Twoje dane będziemy traktować jako poufne. Możesz zastrzec, aby nie były one ujawniane innym osobom bez Twojej zgody. Możesz też zgłosić skargę przez swojego przedstawiciela, który nie ujawni nam Twojej tożsamości.
 2. Twoja skarga może dotyczyć wszelkich działań Argevide i naszych pracowników, które stanową naruszanie prawa, działania nieetyczne, działania na szkodę środowiska lub stanowią naruszenie praw człowieka.
 3. Niezwłocznie przystąpimy do analizy skargi i reakcji na nią z zachowaniem zasad poufności danych osoby zgłaszającej.
 4. Odpowiedź na skargę przekażemy w ciągu maksymalnie 14 dni, o ile skarga nie jest anonimowa. Dalsza korespondencja będzie zależna od specyfiki sprawy.
 5. Jeżeli nie zaakceptujesz naszych reakcji, możesz odwołać się od naszych decyzji i przedstawić kolejne informacje.
 6. Argevide nie prowadzi działań odwetowych ani dyskryminacji wobec osób zgłaszających skargi. W przypadku pracowników Argevide fakt zgłaszania skargi nie wpływa na ocenę pracownika ani warunki jego zatrudnienia. Naszym celem jest prowadzenie etycznej i legalnej działalności, a zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i odstępstw nie jest dla nas przeszkodą, ale pomaga nam te cele realizować.
Aby złożyć skargę, możesz użyć formularza podanego poniżej. Skargę należy kierować na adres:
 • mailem na adres audit@argevide.com
 • tradycyjną pocztą na adres:
  Audytor wewnętrzny
  Argevide Sp. z o.o.
  Jaśkowa Dolina 6/3
  80-252 Gdańsk

Proponowany formularz skargi: plik PDF.