Tag Archives: nug

 • NUG meeting: Assumptions management – demonstrators in NOR-STA

  Assumptions play an important role in assurance cases and they should be properly managed to ensure trustworthy argumentation. On our March meeting we have discussed the main roles the assumptions can play in the argument. On our next meeting we will discuss assumptions management and present demonstrators in NOR-STA. We will focus on the three […]

 • Spotkanie NUG: Zarządzanie założeniami – demonstratory w NOR-STA

  Założenia odgrywają ważną rolę w assurance case i należy nimi odpowiednio zarządzać dla zapewnienia wiarygodności argumentacji. Na naszym marcowym spotkaniu omówiliśmy główne role, jakie założenia mogą odgrywać. Na następnym spotkaniu omówimy zarządzanie założeniami i przedstawimy demonstratory w NOR-STA. Skoncentrujemy się na trzech rolach założeń: zamykanie otwartych argumentów, reprezentowanie ograniczeń kontekstowych dla postulatów, reprezentowanie słabych punktów […]

 • Spotkanie NUG: Założenia – ich rola i miejsce w argumentacjach bezpieczeństwa

  Budując argumentacje bezpieczeństwa systemów często stosujemy założenia i pełnią one różne role. Mogą określać kontekst dla naszej argumentacji albo założenia, które powinny być spełnione przez inne moduły. Założenia mogą też odnosić się do słabych punktów argumentacji lub być stosowane w ramach argumentacji zaufania (confidence argument).Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które […]

 • NUG meeting – What we have learned

  We invite for the next NOR-STA User Group meeting on June 10. The main theme of the meeting will be “What we have learned – the summary of NUG meetings”. This will cover topics: Evidence management and assessment process Managing argument modules and the assurance process NOR-STA Roadmap We invite all participants to share their […]

 • Spotkanie NUG – Czego się nauczyliśmy

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 10 czerwca. Głównym tematem spotkania będzie „Czego się nauczyliśmy – podsumowanie spotkań NUG”. Będzie to obejmować zagadnienia: Zarządzanie dowodami i procesem oceny Zarządzanie modułami argumentacji Roadmapa NOR-STA Zapraszamy uczestników do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami stosowania assurance cases. Spotkania NOR-STA User […]