Tag Archives: NOR-STA

 • NUG meeting: Assumptions management – demonstrators in NOR-STA

  Assumptions play an important role in assurance cases and they should be properly managed to ensure trustworthy argumentation. On our March meeting we have discussed the main roles the assumptions can play in the argument. On our next meeting we will discuss assumptions management and present demonstrators in NOR-STA. We will focus on the three […]

 • Spotkanie NUG: Zarządzanie założeniami – demonstratory w NOR-STA

  Założenia odgrywają ważną rolę w assurance case i należy nimi odpowiednio zarządzać dla zapewnienia wiarygodności argumentacji. Na naszym marcowym spotkaniu omówiliśmy główne role, jakie założenia mogą odgrywać. Na następnym spotkaniu omówimy zarządzanie założeniami i przedstawimy demonstratory w NOR-STA. Skoncentrujemy się na trzech rolach założeń: zamykanie otwartych argumentów, reprezentowanie ograniczeń kontekstowych dla postulatów, reprezentowanie słabych punktów […]

 • Spotkanie NUG: Założenia – ich rola i miejsce w argumentacjach bezpieczeństwa

  Budując argumentacje bezpieczeństwa systemów często stosujemy założenia i pełnią one różne role. Mogą określać kontekst dla naszej argumentacji albo założenia, które powinny być spełnione przez inne moduły. Założenia mogą też odnosić się do słabych punktów argumentacji lub być stosowane w ramach argumentacji zaufania (confidence argument).Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które […]

 • Diagramy GSN w NOR-STA

  Nowa wersja NOR-STA wdrożona na początku listopada wprowadza nowy moduł umożliwiający tworzenie zaawansowanych diagramów GSN. Notacja GSN jest najbardziej popularną notacją graficznej prezentacji argumentacji. Obecnie możesz tworzyć i utrzymywać diagramy GSN w NOR-STA, eksportować grafikę i stosować ją do prezentacji webowej i w dokumentacji. Działanie nowego modułu dla diagramów GSN możesz obejrzeć w krótkich filmach: […]