Tag Archives: continuous assurance

  • Ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa

    Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 11 marca. Głównym tematem spotkania będzie ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa. Rozpoczniemy od krótkiej prezentacji dla wprowadzenia w temat, a następnie przejdziemy do dyskusji o: potrzebach ciągłego zapewniania bezpieczeństwa, zmianach argumentacji, które należy uwzględniać w cyklu życia assurance case, mechanizmach wymaganych dla zapewniania ciągłości. […]

  • Live data in assurance cases

    System assurance with the use of assurance case should consider system changes and also operational data when necessary. The way to manage this is to use live data as evidence and update accordingly the argument assessment. The live data is the data generated directly by any system, not provided manually. Unlike documents used as evidence […]

  • Żywe dane w assurance case

    Zapewnianie zgodności czy bezpieczeństwa projektów z użyciem argumentacji assurance case powinno uwzględniać możliwości zmian w systemie oraz, gdy to jest wymagane, dane operacyjne. Może być to realizowane poprzez zastosowanie żywych danych i odpowiednią aktualizację oceny bezpieczeństwa czy zgodności. Żywe dane to są dane generowane bezpośrednio przez dowolny system, nie dostarczane ręcznie. W przeciwieństwie do dokumentacji […]