Tag Archives: monitorowanie postępu zgodności

  • Integracja z Jira i Confluence

    NOR-STA pozwala teraz na integrację z serwerami Confluence i Jira, obok istniejącej już integracji z SharePoint. Argumentacja może wprost odwoływać się do informacji w tych systemach. Jednocześnie jest to krok w kierunku continuous assurance i wprowadzenia stałego nadzoru nad aktualnością dowodów oraz wykonanych ocen. Dla dowodów z SharePoint jest teraz bezpośredni dostęp do historii wersji. […]

  • Monitorowanie postępu zgodności

    NOR-STA wersja 7.4.1 wydana 24 kwietnia usprawnia monitorowanie zgodności, w tym przeglądy postępów. W systemie NOR-STA można przeglądać historię zmian ocen oraz stan zgodności na dowolny dzień. W nowej wersji zostało to rozszerzone o wykresy historii ocen zgodności. Kolejnym udogodnieniem są diagram zgodności dostępne w każdej sekcji argumentacji zgodności. Diagramy takie są też stosowane w […]