Tag Archives: dashboard

  • Presenting project status on dashboards

    NOR-STA version 7.4 makes project management easier. The project dashboard shows the main parameters of the project, including its completeness and the results of conformity assessment as well as links to other projects and templates. Assigning argument elements to users allows you to specify responsibility and also pass fragments of arguments to other persons for […]

  • Prezentowanie stanu projektu na dashboardzie

    NOR-STA wersja 7.4 usprawnia zarządzanie projektami. Panel podsumowania projektu (dashboard) pokazuje główne parametry projektu, w tym jego kompletność projektu i wyniki oceny zgodności oraz powiązania do innych projektów i szablonów. Przypisywanie elementów argumentacji do użytkowników umożliwia określanie odpowiedzialności i przekazywanie fragmentów argumentacji do obsługi pomiędzy osobami. Rozszerzona funkcja wyszukiwania pozwała łatwo filtrować elementy przypisane do […]