Tag Archives: XML

  • Assurance case reports fed with XML data

    New reports in NOR-STA are fed with data in XML format. XML includes data about the argument, evidence, and the evaluations performed. MS Word report template can directly use data through XML mapping, and advanced data processing is possible with Visual Basic scripts. The basic templates for assurance case reports and conformance reports with VBA […]

  • Raporty assurance case zasilane danymi XML

    Nowe raporty w NOR-STA zasilane są danymi w formacie XML. XML obejmuje dane o argumentacji, dołączonych dowodach oraz wykonanych ocenach. Dane z XML są dalej przetwarzane przez skrypty szablonu raportu i tworzone są raporty w formacie Word, PDF oraz HTML. Skrypty są łatwe do modyfikacji i umożliwiają tworzenie dowolnie złożonych zestawień i raportów oraz analiz. […]