Niepewność w ocenie zgodności

Niepewność w ocenie zgodności

Osiąganie zgodności zwykle jest złożonym procesem i potrzebne jest nie tylko określanie co jest zgodne lub niezgodne, ale też określanie co jest jeszcze niewiadome lub jakie są braki informacji. W NOR-STA możesz stosować skale oceny, która obejmuje niepewność. Przykładem jest tu skala Dempstera-Shafera.

Wyjaśnimy stosowanie tej skali na przykładzie wymagania R2.4 listy kontrolnej kopii zapasowych (omawianych w sekcji 2):

Cel zgodności listy kontrolnej

Załóżmy, że planowane są cztery kopie zapasowe i każda z nich podlega przeglądowi. Powiedzmy, że w wyniku przeglądu mamy informację, że dwie kopie zapasowe były wykonane bez błędów, jedna nie była wykonana (wymaganie nie jest spełnione), a informacje o czwartej kopii zapasowej nie są dostępne (brak informacji, czyli niepewność czy jest wykonana). Możemy wynik oceny przedstawić graficznie w następujący sposób:

niepewność w ocenie zgodności

Przedstawiony schemat rozróżniania zgodności, niezgodności oraz niepewności daje precyzyjną informację o poziomie zgodności oraz pozwala monitorować małe zmiany i postęp działań doskonalenia. Schemat trzech kolorów pozwala w intuicyjny sposób prezentować wyniki oceny.

Model ten bazuje na teorii Dempstera-Shafera opublikowanej przez Arthura P. Dempstera i Glenna Shafera w latach siedemdziesiątych. Stosując reguły określone przez tę teorię możemy wyliczyć poziom realizacji celów zgodności na podstawie ocen szczegółowych wymagań. Umożliwia to raportowanie bieżącego poziomu zgodności i jego zmian.

Wzrot oceny zgodności

Niepewność jest generalnie czymś normalnym w projektach zgodności. Rozpoczynamy prace z niskim poziomem zgodności. W ramach postępu prac osiągamy coraz wyższy poziom. Stosowanie niepewności w ocenianu ułatwia śledzenie postępu prac nad zgodnością

Darmowe konto
na jeden projekt

Samoocena
zgodności z ISO 27001

Darmowy demonstrator projektu
dla wybranego standardu