Audyty online i współpraca

Audyty online i współpraca

W procesie osiągania zgodności mogą być zaangażowane osoby z różnych organizacji i istotnym elementem jest ich współpraca oraz sprawna komunikacja. Stosowane są różne podziały ról uczestników procesu i różne są potrzeby współpracy, jednak cały czas komunikacja pomiędzy nimi dotyczy celów, wymagań, dowodów zgodności oraz ocen.

Możliwy jest na przykład scenariusz, gdzie określone są wymagania zgodności, a następnie żąda się od podwykonawcy dostarczenia dowodów na zgodność i przeprowadzany jest audyt online dla ich weryfikacji. Stosowanie wspólnej platformy informatycznej w dużym stopniu redukuje, ale zwykle nie likwiduje całkowicie, potrzeby audytów w poszczególnych lokalizacjach. Niektóre dowody zgodności mogą ciągle wymagać przeglądu i potwierdzenia przez audytorów posiadających określone kompetencje lub uprawnienia.

Pełen proces zarządzania zgodnością wymaga współpracy wielu stron. Właściciele standardów definiują wymagania i określają sposób ich interpretacji. Konsultanci pomagają zaadaptować wymagania zgodności w kontekście organizacji przedsiębiorstwa i jego produktów. W niektórych obszarach łatwe jest używanie powtarzalnych szablonów, a w innych obszarach potrzebne jest wypracowanie indywidualnych strategii wdrożenia. Użytkownicy standardów dostosowują model zgodności do swojej specyfiki i zarządzają dowodami zgodności. Podlega to ocenie przez audytorów oraz jednostki certyfikujące.

Podejście zorientowane na cele wspierane przez PREMIS pomaga minimalizować ryzyko oraz obniżyć koszty zarządzania zgodnością poprzez:

  • jasną komunikację celów i wymagań zgodności,
  • bezpośrednią komunikację uczestniczących stron,
  • jednolite dokumentowanie i proces oceny dla różnych obszarów biznesowych,
  • wsparcie zarządzania dokumentami i przeglądami,
  • skalowalność z użyciem szablonów i modułów,
  • weryfikowalność i śledzenie powiązań.

Wróć do strony Zasoby.

Darmowe konto
na jeden projekt

Samoocena
zgodności z ISO 27001

Darmowy demonstrator projektu
dla wybranego standardu