Moduły i zarządzanie złożonością

Moduły i zarządzanie złożonością

Wiele standardów ma wspólne obszary wymagań, którymi dobrze byłoby zarządzać w jednym miejscu. Często niektóre części modelu zgodności z jednym standardem mogłyby być ponownie użyte dla innego standardu.

Można podzielić prace dotyczące zgodności na osobne moduły. Moduły te mogą być powiązane ze sobą poprzez interfejsy tak, aby jeden moduł mógł odnieść się do celów zgodności w innym module.

Często wymagania standardu mogą być odniesione do wewnętrznych procesów lub standardów przedsiębiorstwa. Możliwe jest wtedy zastosowanie modelu zgodności dla procesów biznesowych, a następnie jego wykorzystanie podczas osiągania zgodności ze standardami zewnętrznymi.

Moduły zgodności

Można też stosować moduły jako narzędzie rozdzielania odpowiedzialności za zgodność.

Niektóre organizacje oczekują zachowania zgodności od swoich podwykonawców lub dostawców. Osobne moduły zgodności mogą być utworzone dla zarządzania zgodnością oddziałów firmy lub innych przedsiębiorstw.

Gdy jakiś standard jest zmieniany i zmieniają się jego wymagania, można określić które moduły zgodności objęte zmianą i zarządzać zmianami lokalnie w tych modułach.

Stosowanie podziału na moduły jest skutecznym podejściem do zarządzania dużymi projektami zgodności.

Darmowe konto
na jeden projekt

Samoocena
zgodności z ISO 27001

Darmowy demonstrator projektu
dla wybranego standardu